Skip to main content

Utmaningar i sociala situationer och kompisrelationer

Att hitta nya vänner, upprätthålla kompisrelationer och lösa konflikter kan vara svårt. Interpersonella färdigheter är något man kan lära sig.

Relationer är sällan problemfria. Det är ofta svårt att lära känna andra och hitta vänner. Ibland grälar man och har meningsskiljaktigheter med andra, vilket kan vara svårt att hantera.  

Vanliga utmaningar i relationer 

Osäkerhet kring vad som är viktigt för en själv 

Det är inte alltid lätt att veta vad som är viktigt för en själv. Då kan det också vara svårt att hitta sin egen typ av vänner och vårda sina relationer.  

Det kan vara svårt att se till sina egna behov och försvara sig om man inte vet vilket slags agerande man värdesätter. 

Utmaningar i sociala färdigheter 

Många har svårt att bilda och upprätthålla kompisrelationer och att agera i utmanande situationer.  

Det inte bara upp till en själv om man blir vän med någon. Man kan ändå öva på sociala färdigheter och olika sätt att agera i situationer. 

Att fastna i tankar 

Ibland kan man fastna för mycket i nedslående tankar eller hotbilder som det egna psyket skapat. Det kan göra det svårt att närma sig andra eller lösa problem. 

Svårigheter att hantera känslor 

Om ens egna känslor känns jobbiga eller otydliga kan det vara svårt att koncentrera sig i sociala situationer. Känslorna kan locka en att lämna platsen eller undvika sociala situationer. 

Miljömässiga hinder 

Ibland finns det också yttre hinder för att bilda vänskapsrelationer. Någon bor kanske långt ifrån andra i hens ålder. Att bli mobbad kan också vara ett hinder. 

Duger jag som jag är? 

Alla behöver höra till och känna sig accepterade. Därför är det jobbigt att känna sig ensam, bli avvisad eller känna sig utanför. 

Tråkiga upplevelser i relationer definierar inte ditt värde. Du är inte heller den enda: många känner likadant. 

Självkritik och jämförelse kan vara förlamande 

Många är sina egna värsta kritiker. Ens psyke kan hitta på en mängd olika skäl till varför man inte skulle duga som man är. 

Sociala medier underlättar inte situationen. Bilden av andras liv förvrängs lätt när man endast ser noggrant utvalda bitar av det. 

Vad kan man göra åt utmaningarna? 

Egenvårdsprogrammet för utmaningar i kompisrelationer ger dig verktyg för att identifiera och hantera dina utmaningar. 

Programmet innehåller tips och övningar bland annat om hur du 

 • identifierar dina utmaningar 
 • fokuserar på de frågor som är viktiga just nu 
 • bryter dig loss från tankarnas grepp 
 • hittar nya perspektiv 
 • hanterar jobbiga känslor 
 • hanterar olika problemsituationer 

Kom ihåg att du aldrig är ensam ansvarig för jobbiga sociala situationer. Interaktion kräver minst två personer. 

I nästa video (0:47) förklarar en ung person hur hen försöker lösa konflikter. Titta på videon och fundera på hur du skulle kunna agera på ett sätt som känns bra för dig i en konflikt.

Övning

Mina relationer

Med denna övning skapar du dig en bild av vilken typ av relationer du har i ditt liv och vilka önskemål du har för dem.

 1. Fundera på vem som tillhör din inre krets och varför. Du kan bedöma vem som står dig nära och vem du skulle vilja stod dig närmare.
 2. Rita en cirkel till exempel på ett papper eller i mobilen. Den cirkeln representerar dig.
 3. Rita en annan cirkel runt den. I den cirkeln sätter du de människor som du litar på och som står dig närmast.
 4. Rita en tredje cirkel runt de andra. Där sätter du de människor som du umgås med då och då.

När du har placerat människorna i cirklarna ska du också fundera på följande saker:

 • Finns det någon där som du skulle vilja stå närmare?
 • Skulle du vilja ha fler som står dig nära där?
 • Vilka steg skulle du kunna ta för att åstadkomma en förändring?

Var och när ska jag söka hjälp?

Du bör söka hjälp när du undrar om du behöver det. Nedan hittar du olika sätt att söka hjälp. 

Berätta hur du mår  

Även om det verkar svårt och meningslöst att ta upp frågan är det värt att berätta att man mår dåligt för en trygg vuxen eller en god vän. 

När man berättar om sin situation är man inte längre ensam i den jobbiga situationen. Då blir också ofta de egna känslorna och tankarna klarare. 

Ta Psykporten till hjälp 

Hjälp finns också i Psykportens egenvårdsprogram. Du kan gå igenom dem ensam eller tillsammans med en närstående eller en yrkesutbildad person. Längst ner på sidan hittar du innehåll som kan intressera dig. 

För personer över 16 år erbjuds också nätterapi. För det behöver man en läkarremiss. 

Professionell hjälp 

Professionell hjälp behövs särskilt om de egna krafterna, egenvården och stödet från närstående inte räcker till. Yrkespersonen lyssnar på dig och stöder dig. I allmänhet försöker ni hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen tillsammans. 

Du kan söka hjälp till exempel 

 • hos hälsovårdaren 
 • hos skolkuratorn 
 • hos skolpsykologen 
 • på ungdomsstationen 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • tips från andra ungdomar

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av