Siirry pääsisältöön

Tietoa nuoren eristäytymisestä

Oman tilan tarpeen kasvu on tavallista nuoruudessa. Laaja ja pitkittynyt vetäytyminen antaa kuitenkin syytä huoleen.

Itsenäistyminen ja irtaantuminen 

Murrosiän alussa nuori vetäytyy usein omiin oloihinsa. Välillä tarkoitus on korostaa omaa tilaa, välillä taas ilmaista pahaa mieltä.  

Murrosikäinen kohtaa usein ristiriidan: toisaalta hän haluaa päästää irti aikuisten huolenpidosta ja olla heistä riippumaton, ja toisaalta hän taas kaipaa turvaa ja vanhempiensa läheisyyttä. 

Koti on monen nuoren turvapaikka. Oma huone edustaa omaa reviiriä ja on kuin oma valtakunta. 

Mielenterveyden haasteet 

Nuoruuteen kuuluu aikoja, jolloin mieliala on maassa. Joskus ulkomaailma voi tuntua myös pelottavalta. Nuori voi olla yksinäinen tai kokea esimerkiksi kiusaamista koulussa. Näiden syiden takia hän saattaa jäädä kotiin entistä herkemmin. 

Nuoren kotiin jäämiseen on hyvä etsiä syitä, jos  

  • nuoren elämänilo tuntuu kaikkoavan 
  • nuori käy vapaa-ajalla vain harvoin kodin ulkopuolella 
  • nuori vetäytyy kokonaan koulusta tai kaverikontakteista 
  • nuori luopuu itselle aiemmin tärkeistä asioista, kuten harrastuksista 

Kaverisuhteet ja netti 

Nuori saattaa viettää ison osan vapaa-ajastaan esimerkiksi pelaamalla tai puhelimen äärellä. Vaikka nuorella voi olla netissä tärkeä ja tiiviskin verkosto, tarvitsee jokainen myös reaalimaailman ihmiskontakteja.  

Nuorta on hyvä tukea ja kannustaa kaverisuhteiden luomiseen. Vetäytyminen helpottaa oloa usein aluksi, mutta pahentaa pitkällä aikavälillä mielialan laskua ja ahdistusta. Se saattaa myös haitata normaalia kehitystä. 

Mitä läheinen voi tehdä? 

Jos huoli nuoresta herää, on nuoren kanssa tärkeää keskustella asiasta. Osoita olevasi nuoren tukena, ja vältä saarnaamista ja syyllistämistä.  

Aikuisen tärkeä tehtävä on myös asettaa tarvittavia rajoja ja tukea nuoren arkea. Jos vanhemmat sallivat nuoren vetäytyä kokonaan omiin oloihinsa, saattavat he tarkoittamattaan edistää nuoren ongelmien jatkumista. Vaikka nuorelle onkin hyvä antaa omaa tilaa, on myös tärkeää puhua rohkeasti ja tukea nuorta iänmukaisissa aktiviteeteissa.  

Nuoren kanssa voi yhdessä kartoittaa kiinnostuksen kohteita, kaverisuhteita ja niitä koskevia toiveita. Häntä voi kannustaa rohkeasti kokeilemaan harrastuksia, joissa voi tutustua uusiin kavereihin. Uusi harrastus voi olla helpompi aloittaa siten, että kaikki osallistujat ovat samalla tavalla uudessa tilanteessa aloittamassa toisiinsa tutustumista. 

Jos ystävä on huolissaan nuoren vetäytymisestä ja eristäytymisestä, voi ystävä jakaa huolensa aikuisen kanssa. Tällöin he voivat yhdessä miettiä, miten he voisivat tukea ja auttaa.

Hyödynnä Mielenterveystaloa

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat tarjoavat tietoa ja työkaluja erilaisten ongelmien ja haasteiden käsittelyyn. Tiedon avulla omaa tai läheisen tilannetta voi ymmärtää paremmin. Harjoitukset antavat keinoja ajattelu- ja toimintatapojen muuttamiseen sekä olon helpottamiseen haastavissa tilanteissa.

Omahoito-ohjelmia voi käydä läpi yhdessä nuoren kanssa.

Sosiaaliseen ahdistuneisuuteen on tarjolla myös nettiterapiaa, jota varten tarvitaan lääkärin lähete. Yli 16-vuotiaille nettiterapiaa on tarjolla myös muihin ongelmiin.

Milloin ja mistä apua?

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Sinun ei tarvitse tietää etukäteen, tarvitseeko apua.

Ammattilaisen apu

Ammattilaisen apu on tarpeen etenkin silloin, jos nuoren omat voimavarat, omahoidolliset ohjeet ja läheisten tuki ei riitä. Ammattilainen kuuntelee ja tukee. Yleensä pyritään myös löytämään yhdessä uusia näkökulmia ja keinoja hankalan tilanteen käsittelyyn.

Nuoren kanssa voi hakea apua esimerkiksi

  • terveydenhoitajalta
  • koulukuraattorilta
  • koulupsykologilta
  • nuorisoasemalta
  • erilaisten yhdistysten kautta

Katso lisää: Mistä ja milloin apua mielenterveyden ongelmiin?

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös