Skip to main content

Information om den ungas isolering

En ökning av behovet av eget utrymme är vanligt i ungdomen. Omfattande och långvarigt tillbakadragandet ger dock anledning till oro.

Självständighet och frigörelse 

I början av puberteten drar sig den unga ofta tillbaka och är för sig själv. Ibland är syftet att betona sitt eget utrymme, ibland att uttrycka sitt dåliga humör.  

Den unga står ofta inför en konflikt: å ena sidan vill hen frigöra sig från vuxnas omvårdnad och vara oberoende av dem, och å andra sidan längtar hen efter trygghet och sina föräldrars närhet. 

Hemmet är en tillflyktsort för många ungdomar. Det egna rummet representerar ett eget revir och är som den ungas eget rike. 

Utmaningar för den psykiska hälsan 

Perioder då man känner sig nere hör till ungdomen. Ibland kan omvärlden också kännas skrämmande. Den unga kan känna sig ensam eller till exempel bli mobbad i skolan. Av dessa skäl kan hen vara ännu mer benägen att stanna hemma. 

Det är bra att försöka hitta orsaker till att den unga stannar hemma om:  

  • den unga inte verkar ha någon livsglädje 
  • den unga sällan lämnar hemmet på fritiden 
  • den unga helt drar sig tillbaka från skolan eller kompiskontakter 
  • den unga ger upp saker som tidigare varit viktiga för dem, till exempel hobbyer 

Kompisrelationer och internet 

Den unga kan tillbringa en stor del av sin fritid med att till exempel spela spel eller på telefonen. Fastän den unga kan ha ett viktigt och sammansvetsat nätverk online, behöver alla också mänskliga kontakter i det verkliga livet.  

Det är bra att stödja och uppmuntra den unga att bygga upp kompisrelationer. Tillbakadragande kan få en att må bättre i början, men förvärrar i det långa loppet nedstämdheten och ångesten. Det kan också hindra den normala utvecklingen. 

Vad kan en närstående göra? 

Om det uppstår oro för den unga är det viktigt att ta saken på tal. Visa att du finns där för den unga och undvik att föreläsa och skuldbelägga hen.  

Den vuxnas viktiga uppgift också att sätta nödvändiga gränser och stödja den unga i vardagen. Om föräldrarna tillåter den unga att helt dra sig tillbaka kan de oavsiktligt bidra till att den ungas problem fortsätter. Även om det är bra att ge den unga utrymme, är det också viktigt att tala om saker och stödja den unga i åldersenliga aktiviteter.  

Man kan tillsammans med den unga kartlägga intressen, kompisrelationer och förhoppningar förknippade med dem. Man kan uppmuntra hen att prova hobbyer där hen kan lära känna nya kompisar. Det kan vara lättare att börja med en ny hobby så att alla deltagare är på samma sätt i en ny situation och börjar lära känna varandra. 

Om en vän är orolig för den ungas tillbakadragande och isolering kan vännen berätta om sina bekymmer för en vuxen. Då kan de tillsammans fundera över hur de kan stödja och hjälpa den unga.

Ta Psykporten till hjälp

Psykportens egenvårdsprogram erbjuder information och verktyg för att hantera olika problem och utmaningar. Du kan gå igenom dem tillsammans med den unga.

Nätterapi är också tillgänglig för problem med social ångest. Den kräver en remiss från läkaren. Nätterapi för personer över 16 år erbjuds också för andra problem.

När och var kan man få hjälp?

Det är bra att söka hjälp med låg tröskel. Du behöver inte veta på förhand om hjälp faktiskt behövs.

Professionell hjälp

En yrkespersons hjälp behövs framför allt ifall den ungas egna resurser, egenvårdsanvisningarna och stöd från närstående inte räcker till. Yrkespersonen lyssnar och stöder. I allmänhet försöker man också tillsammans hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen.

Du kan söka hjälp med den unga till exempel

  • hos hälsovårdaren
  • hos skolkuratorn
  • hos skolpsykologen
  • på ungdomsstationen
  • via olika föreningar

Läs mer: När och var kan jag få hjälp med psykiska problem?

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av