Siirry pääsisältöön

Omanlaisesti käyttäytyvän oppilaan tukeminen

Kaikki oppilaat voivat välillä käyttäytyä omanlaisesti. Joskus oppilaan käyttäytyminen koulussa voi herättää huomiota ja huolta aikuisissa. Erityisesti toistuva ikätasosta poikkeava käyttäytyminen voi kiinnittää huomiota.

Tämä teksti auttaa koulun aikuisia tukemaan nepsypiirteistä oppilasta. Ohjeista voi kuitenkin saada apua muidenkin omanlaisesti käyttäytyvien oppilaiden kanssa toimimiseen. 

Keskeiset asiat

1. Omanlainen käyttäytyminen voi näkyä koulussa esimerkiksi  

 • ääntelynä 
 • toistavina liikkeinä 
 • omalaatuisina ajatuksina 
 • erikoisina tapoina toimia sosiaalisissa tilanteissa tai  
 • uppoutumisena omiin kiinnostuksen kohteisiin

2. Omanlaiselle käyttäytymiselle ei tarvitse tehdä mitään, jos se ei haittaa arjesta ja sosiaalisista tilanteista selviytymistä.  

3. Yksilöllisyyden rikkautta ja hyviä puolia esiin tuomalla voi tukea kaikkia oppilaita toimimaan koulussa omana itsenään. Keinoja tähän ovat

 • erilaisuudesta keskusteleminen 
 • erilaisten toimintatapojen normalisoiminen 
 • tiedon jakaminen luokassa 
 • uusien toimintamallien harjoitteleminen tarvittaessa 

Miten omanlainen käyttäytyminen näkyy koulussa? 

Omanlainen käyttäytyminen voi näkyä koulussa esimerkiksi siten, että oppilas 

 • istuu erikoisissa asennoissa 
 • hyräilee, murisee tai laulaa 
 • tulee liian lähelle 
 • viihtyy lattialla 
 • sanoo toisille asioita liian suoraan 
 • heijaa tai keinuttelee itseään tehdessään tehtäviä 
 • koskettaa tai haistaa toisia ilman lupaa 
 • puhuu omanlaisesti tai kirjakielisesti 
 • nykii, räpyttelee käsiään tai tekee toistavia liikkeitä 
 • toistaa kirosanoja tai muita sopimattomia sanoja 
 • toistelee fraaseja tai vuorosanoja 
 • vetäytyy omaan mielikuvitusmaailmaansa 
 • järjestelee tavaroita 
 • elää omien mielenkiinnonkohteidensa maailmassa ja kertoo niistä mielellään 
 • keksii ja käyttää omia sanoja 
 • keksii omalaatuisia ideoita 
 • käyttäytyy joustamattomasti 
 • juuttuu sääntöihin, ohjeisiin tai toimintatapoihin 

Mitä opettaja voi tehdä? 

Luokassa on hyvä käydä keskusteluja siitä, että kaikki ovat keskenään erilaisia. Eri tavalla toimivista ja ajattelevista ihmisistä kannattaa keskustella ryhmässä.  

Voitte esimerkiksi pohtia kulttuurisia eroja, ihmisten yksilöllisyyttä tai erilaisia ominaisuuksia ja mieltymyksiä.  

Erilaiset tavat oppia 

Lapsilla on erilaisia tapoja oppia koulussa harjoiteltavia asioita. Luokassa on tärkeää suhtautua neutraalisti ja hyväksyvästi monenlaisiin tapoihin toimia ja olla.  

Mitä on hyvä opetella? 

Joskus oppilaalla voi olla tarve oppia uusia taitoja, joilla omaa käyttäytymistään voi säädellä. Tämä voi näkyä erityisesti sosiaalisissa taidoissa ja tunnetaidoissa.

Lue lisää

Harjoituksia erilaisuuden käsittelemisen tukemiseksi koulussa  

Harjoituksia voi hyödyntää  

 • ryhmässä ennaltaehkäisevästi  
 • yksilön tukena esimerkiksi opiskeluhuollossa  

Kokeillaan yhdessä 

Tutkitaan yhdessä koulussa -harjoituksen avulla voit saada lisää tietoa oppilaan omasta kokemuksesta hänen käyttäytymisestään. Harjoituksen voi jakaa ryhmälle täytettäväksi tai täyttää oppilaan kanssa yhdessä keskustellen.  

Ryhmäharjoituksilla pyritään tekemään näkyväksi jokaisen ainutlaatuisuus sekä kaikkia yhdistäviä tekijöitä.

Harjoitusten avulla harjoitellaan näkemään ja ilmaisemaan toisen ihmisen hyviä ominaisuuksia.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös