Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten huumeiden käyttö vaikuttaa terveyteeni?

Huumeiden käyttö vaikuttaa monin tavoin sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Päihteiden käytöllä on myös sosiaalisia vaikutuksia.

Huumeet vaikuttavat kokonaisvaltaisesti niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen. Vaikutuksia tulee sekä suoraan että välillisesti. Huumeiden käyttö altistaa lukuisille liitännäissairauksille.  

Huumeiden aiheuttamia psyykkisiä haittoja 

Psyykkiset häiriöt  

Huumeet voivat hetkellisesti lievittää erilaisia psyykkisiä oireita, kuten masennusta tai ahdistusta. Pidempään jatkuva käyttö kuitenkin voimistaa näitä oireita. Tästä voi muodostua hankala noidankehä, jota on vaikea katkaista. 

Lisäksi huumeet voivat aiheuttaa vakavampia oireita, kuten psykoosioireita. Ne voivat myös nostaa riskiä sairastua skitsofreniaan.  

Aivojen toiminta 

Huumeet voivat heikentää älyllistä toimintaa. 

Seurauksena voi olla muisti- ja unihäiriöitä. Myös keskittymis-, ongelmanratkaisu- ja havaintokyky voivat heikentyä. Ajatusten jäsentäminen voi olla vaikeaa. 

Myös tapaturmista johtuvat aivovauriot ovat yleisiä päihteiden väärinkäyttäjillä. 

Huumeiden aiheuttamia fyysisiä haittoja 

Infektiot  

Suonensisäinen huumeiden käyttö altistaa erilaisille tartuntataudeille, kuten HIV:lle ja hepatiiteille. Myös pistämispaikkojen infektiot ovat yleisiä. 

Sikiövauriot  

Raskausaikana nautitut päihteet lisäävät sikiövaurioiden riskiä. Koska turvarajaa ei ole pystytty määrittämään, on raskausaikana varminta olla kokonaan raittiina. 

Tapaturmat ja onnettomuudet 

Huumeiden käyttö ja päihtymystila altistavat erilaisille tapaturmille ja onnettomuuksille. Laittomien päihteiden käyttäjillä on lisäksi selvästi kohonnut riski joutua väkivallan uhriksi. 

Huumeiden aiheuttamia sosiaalisia haittoja 

Huumeiden käyttö vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin. Se voi esimerkiksi aiheuttaa riitoja ystävä- tai perhepiirissä.  

Laittomien päihteiden käyttö ja hankinta voivat johtaa velkoihin tai rikoskierteeseen. 

Huumeiden käyttö oireiden hallitsemiseksi 

Huumeet voivat hetkellisesti tuottaa mielihyvää ja helpottaa joitakin oireita, kuten ahdistusta, masennusta tai fyysisiä kipuja.  

Pitkällä tähtäimellä ne kuitenkin aiheuttavat runsaasti sekä psyykkisiä että fyysisiä oireita. Ne myös voimistavat olemassa olevia oireita. Tämä synnyttää noidankehän, joka voi johtaa päihderiippuvuuden kehittymiseen:  

Oireet

Aineen käyttö

Väliaikainen helpotus

Tämän kehän toistuessa voi syntyä riippuvuus. 

Muista

Huumeiden käyttö vaikuttaa monin tavoin sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen.