Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

2. Kutsu lapsi leikkiin

Leikki on luontaista, mutta se ei synny tyhjiössä. Jokainen lapsi osaa ja haluaa leikkiä omalla tavallaan, kun siihen vain on tilaisuus.

Aikuiset voivat tarjota leikin mahdollisuuksia ja luoda leikkisää ilmapiiriä. Lämpimän ja leikkisän suhtautumisen myötä lapsi kokee, että hän on ihana ja hänen kanssaan on mukava olla.

Yhteisen leikin avulla lapsi oppii säätelemään muun muassa tunteitaan. Leikkiminen on myös tärkeä pohja kielen ja toiminnanohjauksen kehitykselle. Sen kautta opitte myös yhteisiin asioihin keskittymistä samanaikaisesti.

Yhdessä tehtävä harjoitus: Yhteinen leikkihetki

Tavoite

Kutsut lapsen leikkiin kanssasi. Lisäät myönteistä vuorovaikutusta arkeen ja yhdessäoloon.

Ohje

Lue erilaisista leikeistä alapuolelta haitarista "Leikkejä eri ikävuosiin". Pidä lapsesi kanssa yhteisiä leikkihetkiä päivittäin.

Valitse lapsesi ikään sopivia leikkejä. Voit myös käyttää eri ikäisille suunnattuja leikkejä. Isommatkin lapset nauttivat usein pienempien leikeistä.

Yksi leikki vie aikaa pari minuuttia. Halutessasi voit myös yhdistää useampia leikkejä, jolloin leikkihetki kestää pidempään.

Leikkejä eri ikävuosiin

Miten leikkihetki sujui?

On hyvä pysähtyä ajoittain pohtimaan, miten vuorovaikutushetket lapsen kanssa sujuvat. Onnistumisten huomaamisen lisäksi on hyvä pohtia, mitä vuorovaikutuksessanne voisi vielä kehittää. Pohdi asiaa teidän molempien näkökulmasta.

Lapset ovat myös vuorovaikutustilanteissa omanlaisiaan. Toiset tarvitsevat paljon toistoja ja rauhallista etenemistä. Toiset omaksuvat uudet asiat nopeasti, kyllästyvät helpommin ja tarvitsevat enemmän uusia virikkeitä mielenkiinnon ylläpitämiseksi. 

Harjoitus vanhemmalle: Pohdi onnistumisia ja kehittämisen kohtia

Tavoite

Hahmotat, mikä on vuorovaikutuksessanne ollut onnistunutta ja mitä kannattaisi kehittää.

Ohje

Tee tämä harjoitus päivittäin viiden päivän ajan. Aikaa harjoituksen tekemiseen menee 5–10 minuuttia.

Lue alta löytyvät kysymykset. Pohdi vastauksia joko mielessäsi tai kirjoittaen ne alta löytyviin ruutuihin.

Pohdi, mikä vuorovaikutuksessanne onnistui tänään.

Loading ...

Pohdi, mikä ei onnistunut tai sujunut tänään.

Miksi se ei sujunut?

Loading ...
Loading ...

Huomioitavaa

Kokeile huomenna samaa, ja tee silloin jotain toisin! Pitäkää leikkihetki esimerkiksi eri aikaan päivästä, jolloin vireystila on toisenlainen. Voit myös ennakoida yhteistä hetkeä hyvissä ajoin lapselle tai antaa lapsen tehdä valintoja ikätasonsa mukaisesti. Lapsi voi esimerkiksi päättää leikkien järjestyksestä tai valita leikki muutamasta hänelle esitetystä vaihtoehdosta.