Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Bjud in ditt barn att leka

Lek är naturligt, men uppstår inte i ett vakuum. Varje barn kan och vill leka på sitt eget sätt, när det finns möjlighet.

Vuxna kan ge möjligheter till lek och skapa en lekfull atmosfär. Med en varm och lekfull attityd upplever barnet att hen är underbar och trevlig att umgås med.

Genom gemensam lek lär sig barnet bland annat att reglera sina känslor. Lek är också en viktig grund för utvecklingen av språket och funktionsförmågan. Genom lek lär ni er också att fokusera på samma sak samtidigt.

Gemensam övning: En gemensam lekstund

Mål

Bjud in barnet till att leka med dig. Du skapar ett positivt samspel i vardagen och samvaron.

Anvisning

Läs om de olika typerna av lek nedan under ”Lekar för olika åldrar”. Ha gemensamma lekstunder med ditt barn dagligen.

Välj åldersanpassade lekar för ditt barn. Du kan också använda spel som är avsedda för olika åldrar. Även äldre barn tycker ofta om lekarna för mindre barn.

En lek tar ett par minuter. Om du vill kan du också kombinera flera lekar för att få lekstunden att vara längre.

Lekar för olika åldrar

Hur gick lekstunden?

Det är bra att stanna upp ibland och reflektera över hur samspelet med barnet går. Förutom att märka framgångar är det bra att tänka på vad som fortfarande kan förbättras i ert samspel. Fundera på det ur er bådas perspektiv.

Barn är också individer i samspelssituationerna. Vissa behöver många repetitioner och att man framskrider långsamt. Andra lär sig nya saker snabbt, blir lättare uttråkade och behöver mer ny stimulans för att upprätthålla intresset. 

Övning för föräldern: Fundera på framgångar och utvecklingsmål

Mål

Du uppfattar vad som varit lyckat i ert samspel och vad som bör utvecklas.

Anvisning

Gör denna övning varje dag i fem dagar. Det tar 5–10 minuter att slutföra övningen.

Läs frågorna nedan. Fundera på svaren antingen för dig själv eller skriv dem i rutorna nedan.

Reflektera över vad som lyckades i ert samspel idag.

Loading ...

Fundera på vad som lyckades och vad som inte lyckades idag.

Varför lyckades det inte?

Loading ...
Loading ...

Observera

Pröva samma sak imorgon, och gör något annorlunda! Håll till exempel er lekstund vid en annan tid på dagen, då du och barnet har mera energi . Du kan också förbereda barnet för den gemensamma stunden i god tid eller låta barnet välja i enlighet med sin åldersnivå. Barnet kan till exempel besluta i vilken ordning lekarna leks eller välja en lek bland några alternativ.