Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miksi vuorovaikutus on tärkeää?

Vuorovaikutus on lapsen hyvän kehityksen edellytys. Vastavuoroinen, lämmin, joustava ja kunnioittava vuorovaikutus mahdollistaa kiintymyssuhteen syntymisen.

Kun vanhempi pysähtyy lapsen tunnekokemuksen äärelle, kokee lapsi tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämä auttaa lasta säätelemään tunteitaan. Lapsi tarvitsee pitkään aikuisen apua oman toimintansa ja tunteidensa säätelyssä.

On tärkeää, että aikuinen kykenee rauhoittamaan lasta, jos tämä kiihtyy liikaa. Yhtä tärkeää on kyetä innostamaan lasta kanssakäymiseen ja leikkiin sekä itsenäiseen tutkimiseen ja oppimiseen.

Vuorovaikutus ja lapsen kehitys

Vuorovaikutus mahdollistaa

  1. Kiintymyssuhteen syntymisen
  2. Lapsen fyysisen ja motorisen kehityksen
  3. Tunnetaitojen kehittymisen
  4. Itsesäätelytaitojen kehittymisen
  5. Kokemuksen siitä, että omaan ympäristöön voi vaikuttaa
  6. Itsetunnon ja myönteisen minäkäsityksen vahvistumisen