Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

4. Lukekaa yhdessä

Ääneen lukeminen lapselle on hyvä keino luoda yhteisiä mukavia hetkiä. Lisäksi lapselle lukeminen vahvistaa lapsen kehittyvää kieltä ja kokonaiskehitystä.

Lukutuokio on myös vanhemmalle otollinen hetki keskittyä vain yhteen asiaan ja karistaa mielestään muu.

Miten ääneen lukeminen vaikuttaa?

  • Vahvistaa tunnesuhdetta
  • Lisää läheisyyttä
  • Kehittää kuuntelun taitoa
  • Laajentaa lapsen sanavarastoa
  • Kehittää empatiaa
  • Lisää tarkkaavaisuutta ja keskittymistä
  • Lisää mielikuvituksen käyttöä
  • Luo rutiineja

Yhdessä tehtävä harjoitus: Yhdessä lukeminen

Tavoite

Lapsen kielelliset kyvyt kehittyvät, ja lapsi oppii paremmin ymmärtämään sosiaalisia tilanteita. Lukuhetket myös kannustavat keskustelemaan, mikä luo lisää yhteisiä hyviä kokemuksia.

Ohje

Lue alapuolen haitarista "Vinkkejä yhdessä lukemiseen eri ikävuosina" erilaisia vinkkejä, jotka koskevat yhdessä lukemista.

Varaa mielellään päivittäin aikaa yhdessä lukemiselle. Lukuhetken kesto riippuu lapsen iästä. Se voi vaihdella muutamasta minuutista puoleen tuntiin.

Lapselle ääneen lukemisen voi aloittaa heti vauvan synnyttyä. Jatkaa voi pitkään senkin jälkeen, kun lapsi osaa jo lukea.

Lukiessa on hyvä käyttää ääntä eläytyen ja heittäytyen. Se edesauttaa lapsen keskittymistä ja mielenkiinnon ylläpitämistä.

Vinkkejä yhdessä lukemiseen eri ikävuosina

Vanhemman harjoitus: Omat vahvuudet vanhempana

Tavoite

Opit luopumaan vertailusta ja kiinnittämään huomiota omiin vahvuuksiisi.

Ohje

On tavallista, että omaa vanhemmuutta verrataan toisten vanhempien tapaan olla lastensa kanssa. Usein myös oman lapsen kehitystä verrataan toisiin lapsiin.

Vertailusta luopumista kannattaa harjoitella, sillä vertailu kuormittaa turhaan. Kaikilla on omat vahvuutensa vanhempana.

Lue alla olevat väittämät. Pohdi, mitkä tunnistat omina vahvuuksinasi. Löydätkö vahvuuksia, joita ei tässä ole mainittu?

Harjoituksen tekemiseen menee aikaa 5–10 minuuttia. Voit halutessasi toistaa tehtävän aina tarpeen mukaan. Voit tehdä harjoituksen myös yhdessä toisen vanhemman kanssa. Antakaa tällöin hyvää palautetta toistenne vanhemmuudesta.

Mitä alla olevista vahvuuksista tunnistat itsessäsi? 

Loading ...

Muista

Ääneen lukeminen auttaa luomaan mukavia läsnäolon hetkiä. Se tukee lapsen kehittyvää kieltä, keskittymistä ja mielikuvituksen käyttöä.