Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Läs tillsammans

Att läsa högt för ett barn är ett bra sätt att skapa trevliga gemensamma stunder. Att läsa för ett barn stärker dessutom barnets språkutveckling och övergripande utveckling.

En lässtund är också en gynnsam tidpunkt för föräldern att bara koncentrera sig på en sak och inte tänka på något annat.

Hurdan effekt har högläsning?

  • Stärker den känslomässiga relationen
  • Ökar närheten
  • Utvecklar förmågan att lyssna
  • Utökar barnets ordförråd
  • Utvecklar empati
  • Ökar uppmärksamheten och koncentrationen
  • Ökar användningen av fantasin
  • Skapar rutiner

Gemensam övning: Att läsa tillsammans

Mål

Barnets språkliga förmågor utvecklas och barnet lär sig att bättre förstå sociala situationer. Lässtunder uppmuntrar också till diskussion, vilket skapar flera goda, gemensamma upplevelser.

Anvisning

Läs nedan olika tips om att läsa tillsammans under ”Tips för att läsa tillsammans i olika åldrar”.

Reservera gärna tid för att läsa tillsammans varje dag. Hur länge lässtunden pågår beror på barnets ålder. Det kan variera från några minuter till en halvtimme.

Du kan börja läsa högt för barnet genast efter barnets födelse. Du kan fortsätta länge efter att barnet redan lärt sig läsa själv.

När du läser är det bra att leva dig in med rösten. Det hjälper barnet att koncentrera sig och upprätthålla intresset.

Tips för att läsa tillsammans i olika åldrar

Övning för förälder: Dina styrkor som förälder

Mål

Du lär dig att sluta jämföra och fäster uppmärksamhet vid dina styrkor.

Anvisning

Det är vanligt att det egna föräldraskapet jämförs med hur andra föräldrar är med sina barn. Ofta jämförs det egna barnets utveckling också med andra barn.

Det är värt att öva på att överge jämförelsen, eftersom jämförelse är onödigt betungande. Alla har sina egna styrkor som föräldrar.

Läs påståendena nedan. Överväg vad du känner igen som dina egna styrkor. Hittar du styrkor som inte nämns här?

Det tar 5–10 minuter att slutföra övningen. Om du vill kan du upprepa uppgiften alltid vid behov. Du kan också göra övningen tillsammans med en annan förälder. Då kan ni ge bra respons på varandras föräldraskap.

Vilken av styrkorna nedan känner du igen hos dig själv? 

Loading ...

Kom ihåg

Högläsning hjälper till att skapa trevliga stunder av närvaro. Det stöder barnets språkutveckling, koncentration och fantasi.