Skip to main content

Egenvårdsprogram

Varför är samspel viktigt?

Samspel är en förutsättning för en god utveckling hos barnet Ett ömsesidigt, varmt, flexibelt och respektfullt samspel möjliggör uppkomsten av ett tryggt anknytningsförhållande.

När en förälder lyssnar på och förstår barnets känslomässiga upplevelse känner barnet sig hört och förstått. Detta hjälper barnet att reglera sina känslor. Barnet behöver hjälp av en vuxen i en lång tid för att reglera sitt beteende och sina känslor.

Det är viktigt att den vuxna kan lugna barnet om hen blir för uppspelt. Det är lika viktigt att kunna inspirera barnet att interagera och leka, samt att utforska och lära sig på egen hand.

Samspel och barnets utveckling

Möjligheter till samspel

  1. Skapande av ett anknytningsförhållande
  2. Barnets fysiska och motoriska utveckling
  3. Utveckling av känslomässiga färdigheter
  4. Utveckling av självreglering
  5. Upplevelsen av att kunna påverka sin egen omgivning
  6. Stärkande av självkänslan och en positiv jagkänsla