Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

2. Ajattelutyylit

Jokaiselle kehittyy kasvaessa oma persoonallinen tapa ajatella eli oma ajattelutyyli.

Kun kiinnität huomiota ajattelutyyliisi, voit vahvistaa itsellesi hyödyllisiä, ahdistusta vähentäviä ajatuksia.

Ajattelutyyli koostuu:

  • Itseä ja muita koskevista ajatuksista ja uskomuksista

Ajattelutyyliäsi ovat muovanneet aiemmat kokemuksesi. Se myös se muuttuu koko ajan uusien ajatusten ja kokemusten myötä.

Ahdistuksen kanssa kamppailevien ihmisten ajattelutyyleissä korostuvat usein:

  • Uhan ja seurausten vakavuuden yliarviointi
  • Omien taitojen ja pärjäämisen aliarviointi

Esimerkki

Harjoitus 2: Ahdistusta aiheuttavat ajattelutyylini

Tavoite

Tunnistaa itselle tyypillisiä ajattelutyylejä, jotka ylläpitävät ahdistusta.

Ohje

Tutustu esimerkkeihin erilaisista ahdistukseen liittyvistä ajattelutyyleistä.

Mitkä niistä ovat samantyyppisiä kuin omat ajatuksesi? Valitse listasta itsellesi tavallisimmat ajattelutyylit merkitse ne itsellesi ylös. Kiinnitä tulevan viikon aikana huomiota siihen, millaisissa tilanteissa huomaat ajattelevasi tällä tavoin. Pohdi myös seuraavia kysymyksiä:

  • Miten nämä ajatukset vaikuttavat mielialaasi?
  • Tuleeko näitä ajatuksia mieleesi useissa erilaisissa tilanteissa?
  • Vai erityisesti jossain tietyssä tilanteessa?

Onko näillä ajatuksilla vaikutusta siihen, miten toimit näissä tilanteissa?

Ahdistukselle tyypillisiä ajattelutyylejä:

Loading ...