Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Tankestilar

Alla utvecklar med tiden ett personligt sätt att tänka, dvs. en egen tankestil.

Tankestilen består av:

  • tankar och uppfattningar om dig själv
  • tankar och uppfattningar om andra och omvärlden.

Din tankestil har blivit formad av dina tidigare erfarenheter och vad du varit med om. Den förändras dessutom hela tiden via nya tankar och erfarenheter.

Personer som lider av ångest har ofta en tankestil som:

  • överskattar hot och konsekvenser
  • underskattar de egna färdigheterna och förmågan att klara sig.

Ett exempel

Övning 2: Mina ångestframkallande tankestilar

Varför?

Genom att först fästa uppmärksamhet vid din tankestil kan du sedan förstärka ångestlindrande tankar som är till nytta för dig.

I denna övning lär du dig att identifiera tankestilar som är typiska för dig och som upprätthåller ångesten.

Hur?

Bekanta dig med exemplen på olika ångestrelaterade tankestilar nedan.

Vilka av dem påminner dina tankar? Välj från listan de tankestilar som är vanligast för dig och anteckna dessa. Under den kommande veckan ska du uppmärksamma i vilka situationer du märker att du tänker på de sätten. Fundera också på följande frågor:

  • Hur påverkas ditt humör av dessa tankar?
  • Får du dessa tankar i många olika situationer?
  • Eller i synnerhet i någon viss situation?
  • Påverkar dessa tankar hur du agerar i dessa situationer?

Tankestilar som är typiska vid ångest:

Loading ...