Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten lasten ja nuorten mielenterveyttä hoidetaan?

Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden ongelmia hoidetaan ensisijaisesti psykososiaalisilla hoidoilla. Ne ovat lapsen toimintaan tai ympäristöön kohdennettuja hoitoja, jotka toteutetaan yhdessä lapsen sekä tämän perheen ja lähipiirin kanssa.

Millaista hoito on? 

Aluksi lapsen ja perheen tilanne kartoitetaan ja arvioidaan monipuolisesti. Arviointiin voi kuulua eri ammattilaisten tapaamisia ja tutkimuksia. Arvion perusteella luodaan hoitosuunnitelma. 

Käytettävät hoitomuodot valitaan lapsen ja perheen tilanteen perusteella.  

Lapsen hoidon perusta on yhteistyö lapsen lähiaikuisten ja lähiympäristön kanssa.  Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä suuremmassa roolissa on vanhempien kanssa työskentely. 

Perhe mukana hoidossa  

Lapsen tai nuoren mielenterveyden hoito vaatii koko perheen mukanaoloa. Vanhempien lisäksi muiden lapsen arjessa mukana olevien läheisten, kuten sisarusten tai isovanhempien, osallistuminen hoitoon on tärkeää. Perheen tuki on edellytys lapsen oireiden lievittymiselle.    

Vanhempien myönteinen suhtautuminen ja sitoutuminen hoitoon vahvistaa lapsen halukkuutta hoitokäynteihin. Vanhempien riittävä yksimielisyys siitä, mikä on lapselle hyväksi, tukee lapsen voinnin parantumista.  

Perheen osallistuminen hoitoon helpottaa uusien taitojen harjoittelua arjen eri tilanteissa. Vanhempi voi viestittää lapselle, miten arvokkaita tämän harjoittelemat taidot ovat. Hän voi myös rohkaista ja kannustaa lasta käyttämään taitojaan. 

Vanhempien osallistuminen nuorten hoitoon 

Myös nuorten hoidossa vanhempien osallistuminen on tärkeää, vaikka he eivät olisi jokaisella hoitokäynnillä mukana. Aina vanhempi ei pääse osaksi hoitoa. Nuori voi halutessaan myös kieltää hoidosta kertomisen vanhemmille.  

Lähiympäristö mukana hoidossa 

Perheen lisäksi myös lapsen tai nuoren muu lähiympäristö voi olla tärkeä tuki. Koulu tai varhaiskasvatus on lapselle keskeinen kasvuympäristö.  

Koulussa ja harrastustoiminnassa hoitoa voidaan tukea hyväksyvällä ilmapiirillä ja kuormituksen säätämisellä. Koulussa voidaan tarvittaessa järjestää oireilevalle lapselle tai nuorelle tukitoimia joustavilla ratkaisuilla, esimerkiksi omatahtisella opiskelulla. 

Muista

Vanhempien aktiivinen osallistuminen lapsen tai nuoren hoitoon on tärkeää kaikissa hoitomuodoissa. Työskentely vanhempien kanssa on aina osa lapsen hoitoa. 

Hoito sisältää usein yhteistyötä myös muun lapsen lähiympäristön, kuten päivähoidon tai koulun, kanssa.  

Hoidossa etsitään yhdessä lisää ymmärrystä ja keinoja lapsen kehityksen ja kasvun tukemiseksi sekä ongelmien voittamiseksi.   

Hoito voidaan toteuttaa tilanteen mukaan ammattilaisen vastaanotolla, kotona, päivähoidossa tai koulussa. Hoito voi olla harvempaa tai tiivistä lapsen ja perheen tarpeisiin räätälöityä työskentelyä.