Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

11. Tunnista liika itsekritiikki

Suurin osa meistä kokee ajoittain itsekriittisyyttä, ja tietyssä määrin se on normaalia. Pahimmillaan itsekriittisyys, täydellisyyden tavoittelu sekä sisäinen häpäisevä ja syyllistävä puhe voivat kuitenkin viedä elämästä ilon ja estää tekemästä itselle tärkeitä asioita.

On hyvä harjoitella itsemyötätuntoa, joka hyväksyvää ja myötätuntoista suhtautumista itseen.

Monet voivat tunnistaa oman mielen sisäisen äänen, joka vaatii huippusuoriutumista tai sättii epäonnistumisten hetkellä. Suorituskeskeisessä yhteiskunnassa itsekritiikki voi istua tiukassa ja pelkkä ajatus itsemyötätunnosta voi herättää mielensisäistä vastustusta.

Usein meidän on helpompi suhtautua toisten virheisiin ja epäonnistumisiin myötätuntoisemmin kuin omiimme. Saatamme ajatella, että itsensä piiskaaminen auttaa kehittymään ja saavuttamaan asioita. Asia on kuitenkin aivan päinvastoin. Lempeys ja sallivuus itseä kohtaan auttavat saavuttamaan itselle tärkeitä asioita, vahvistamaan omaa hyvinvointia ja suhtautumaan myös muita kohtaan ymmärtävästi.

Välineitä itsekritiikin käsittelyyn

Harjoittele uudenlaista suhtautumistapaa itsekriittisiin ajatuksiin. Tällöin ajatukset eivät vie mukanaan ja hallitse käyttäytymistä.

Lue, minkälaisia lähestymistapoja voit ottaa silloin, kun tunnistat itsekriittisiä ajatuksia. Pohdi, miten voisit käyttää niitä.

1. Toimi tarkkailijana

Kun huomaat soimaavasi itseäsi, voit kokeilla suhtautua ajatukseesi ikään kuin tarkkailijana.

Esimerkiksi ajatukseen “olen ihan surkea” voit ottaa etäisyyttä sanomalla mielessäsi: “Ahaa, huomaan ajattelevani, että olen ihan surkea.” Tämä auttaa ottamaan ajatukseen etäisyyttä ja huomaamaan, että kyseessä on vain ajatus eikä tosiasia. Me voimme aina valita olla uskomatta omia ajatuksiamme.

Jos mielessäsi risteilee paljon vaikeasti tavoitettavia ajatuksia, voi olla myös hyvä kirjoittaa niitä ylös.

2. Pidä arvot mielessäsi

Ajatuksia voi tarkastella siitä näkökulmasta, auttavatko ne edistämään arvojen mukaista elämää. Tämä saattaa tuntua oudolta, koska yleensä emme ajattele ajatuksia tästä näkökulmasta.

Kokeile, voitko sallia itsekriittisen ajatuksen kulkea mukanasi, vaikka se yrittäisi houkutella sinua poispäin arvoistasi. Voitko samaan aikaan kokea ajatuksen ”olen ihan surkea, eikä tästäkään tule mitään” ja silti toimia arvojesi mukaisesti?

3. Harjoittele itsemyötätuntoa

Jos ystäväsi suhtautuisi itseensä yhtä kriittisesti, miten neuvoisit häntä? Kokeile asettua itsesi ulkopuolelle ja kohdella itseäsi kuin kohtelisit läheistäsi.