Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

8. Tunnista arvosi

Kun tietää, mikä on itselle tärkeää, on helpompi keskittyä opinnoissakin oleelliseen. Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen myös motivoi työskentelemään.

Mitä arvot ovat?

Arvot ovat oma tiivistelmäsi siitä, mikä on sinulle tärkeää. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi ystävyys, rentoutuminen ja musiikki. Niitä ei määritä se, mitä vanhempasi tai ystäväsi pitävät tärkeinä. Arvot eivät ole oikeita tai vääriä, eikä niitä tarvitse perustella järjellä.

Arvot ovat ikään kuin suuntaviivoja, joiden seuraaminen on elinikäinen prosessi. Ne eivät ole konkreettisia tavoitteita, kuten kappaleen oppiminen kitaralla. Siksi arvoja voi toteuttaa useilla eri tavoilla. Mielekäs elämä ei ole kiinni yksittäisistä tavoitteista.   

Miksi arvojen tunnistaminen on tärkeää?

Arvojen tunnistaminen auttaa elämään itselle mielekästä elämää. Mielekäs elämä ei tarkoita sitä, että elämästä puuttuisivat hankalat tunteet ja vaikeudet. Se tarkoittaa elämää, jossa voi tehdä itselleen merkityksellisiä asioita. 

Arvot tukevat myös opiskelua. Jos oppiminen on itselle tärkeä arvo tai jos opiskelu mahdollistaa jotain muuta itselle merkityksellistä, on sen eteen helpompi tehdä töitä. Siksi on tärkeää kirkastaa itselleen, mitä arvoja opiskelu palvelee lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

Kenen arvojen mukaan elät?

Omien arvojen sijaan opiskelua saattavat kuitenkin ohjata myös muiden toiveet. Taustalla voi olla myös hyväksynnän hakemista tai jäykkiä mielensisäisiä sääntöjä, kuten ”minun täytyy suoriutua täydellisesti, että olen riittävä ja onnistunut.” Nämä säännöt voivat olla tietoisia tai tiedostamattomia.

Jos opiskelua ohjaavat muut asiat kuin omat arvot, on into usein kateissa. Opiskeluun voi olla haastavaa motivoitua ja esteistä voi muodostua ylivoimaisia. Tämä pätee opiskelun lisäksi myös muilla elämän osa-alueilla.

Kun tutkii itselle muodostuneita sääntöjä ja uskomuksia, oppii paremmin ymmärtämään omaa kuormittumista.

Harjoitus: Omien arvojen kirkastaminen

Tavoite

Tunnistat omia arvojasi. Arvojen kirkastaminen auttaa motivoitumaan ja käyttämään aikaa itselle merkityksellisiin asioihin.

Ohje

1. Pohdi vapaasti, millaista on sinulle merkityksellinen elämä. Voit tehdä tehtävän suppeasti pohtien jotain tiettyä osa-aluetta, kuten opiskelua, tai pohtia elämää laajemmin.

Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisista asioista sinulle merkityksellinen elämä koostuu?
  • Mikä saa sinut innostumaan ja tuntemaan, että olet elossa?
  • Millaisia haaveita sinulla on ollut elämäsi aikana?
  • Ihailetko jotain henkilöä? Millainen hän on?
  • Millaista elämäsi on ollut silloin, kun olet ollut siihen kaikkein tyytyväisin?

Pohdi myös, kuvastavatko vastauksesi asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä itsessään. Entä kertovatko ne enemmän sinun vai jonkun muun arvoista?

2. Yritä seuraavaksi löytää kuvaavia sanoja tiivistämään arvojasi. Ovatko jotkut näistä erityisen tärkeitä sinulle?

3. Pohdi lopuksi, kuinka tyytyväinen olet siihen, miten hyvin arvosi tällä hetkellä toteutuvat elämäsi eri osa-alueilla.

Huom! Omien arvojen jäsentäminen vaatii usein aikaa. Tämän tehtävän ei tarvitse tulla kerralla valmiiksi.

Loading ...

Harjoitus: Tunnista jäykkiä sääntöjä

Tavoite

Tunnistat omia mielensisäisiä sääntöjäsi, jotka altistavat uupumukselle ja ohjaavat toimintaasi siten, että arvot jäävät sivuun.

Ohje

Pohdi, tunnistatko toimintasi taustalla joitain jäykkiä sääntöjä. Jäykän säännön tunnistat siitä, että sitä luonnehtii pakonomaisuus ja se aiheuttaa pitkällä aikavälillä epäsuotuisia seurauksia.

Huomioi, että säännöt eivät usein ole tietoisia toimintamalleja.

Pohdi omia mielensisäisiä sääntöjäsi

Loading ...