Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

9. Tunnista kykysi

Arvojen lisäksi on hyvä pohtia myös omia vahvuuksia ja haasteita. Ne auttavat kulkemaan arvojen mukaiseen suuntaan.

Itsetuntemus on läpi elämän karttuvaa ymmärrystä omasta itsestä. Itsetuntemus auttaa elämään omannäköistä elämää, joka on vähemmän riippuvainen ympäristön asettamista paineista ja odotuksista.

Vahvuudet voivat olla omia taipumuksia tai hankittuja tietoja ja taitoja. Yksi tapa tarkastella omia vahvuuksia on pohtia, mikä on itselle helppoa tai luontevaa tai mitä sellaista osaa, josta on hyötyä itselle tai muille.

Vastaavasti haasteita voi pitää sellaisina asioina, jotka ovat itselle vaikeita.

Miksi on tärkeää tunnistaa haasteet ja vahvuudet?

Vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen auttaa asettamaan itselle mielekkäitä tavoitteita.

Ajatellaan esimerkkiä, jossa työelämässä olevan henkilön arvoja ovat itsenäisyys, oppiminen ja itsensä haastaminen. Näitä arvoja voi toteuttaa lukemattomilla tavoilla, joten on luontevaa lähteä tekemään tarkempia suunnitelmia sen pohjalta, millaiset asiat kiinnostavat ja sujuvat eli ovat omia vahvuuksia.

Kun taas tunnistaa omat haasteensa, voi niitä myös ennakoida sekä kehittää keinoja, joilla haasteellisia tilanteita voi kiertää ja selättää.

Suhtaudu haasteisiisi avoimesti

Vahvuudet ja haasteet ovat aina suhteellisia. Niitä ei voi käsitellä samanlaisina aistein havaittavina tosiasioina kuin esimerkiksi havaintoa siitä, että aurinko nousee ja laskee. Niitä voi pohtia vain omista lähtökohdistaan.

Muista myös, että kun pohdit omia vahvuuksiasi ja haasteitasi, luot eräänlaisia tarinoita itsestäsi. Nämä tarinat eivät kuitenkaan koskaan tavoita täysin kaikkea sitä, mitä olet.

Siksi ei kannata myöskään kiinnittyä liikaa näihin tarinoihin. Kannattaa olla avoin oppimaan itsestään jatkuvasti uutta – myös sellaista, mikä muuttaa käsityksiä omista vahvuuksista ja haasteista.

Moni saattaa koko elämänsä uskoa, että on huono jossain tietyssä oppiaineessa, vaikka syynä olisikin ollut esimerkiksi sopivan opetuksen, opiskelutekniikoiden, motivaation tai materiaalien puute.

Harjoitus: Omat vahvuuteni

Tavoite

Tunnistat omia vahvuuksiasi ja haasteitasi.

Ohje

 1. Pohdi omia vahvuuksiasi ja kirjoita niitä ylös. Voit pohtia luontaisia ominaisuuksiasi sekä hankittuja tietoja ja taitoja. Voit käyttää apuna alla olevaa listaa.
 2. Pohdi ja kirjoita ylös asioita, jotka ovat sinulle haastavia.
Loading ...

Harjoitus: Omat vahvuuteni ja haasteeni opiskelussa

Tavoite

Tunnistat opiskeluun liittyviä vahvuuksiasi ja haasteitasi

Ohje

Pohdi vahvuuksiasi ja haasteitasi eri opiskelutilanteissa ja -tehtävissä. Hyödynnä edellistä tehtävää ja alla olevaa esimerkkilistaa.

 • esseen kirjoittaminen
 • laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen
 • yksityiskohtien muistaminen
 • alakohtaisten termien omaksuminen
 • matemaattisten suhteiden hahmottaminen
 • ryhmätyöskentely
 • vieraan kielen sanojen, fraasien tai kieliopin oppiminen
 • esitelmän pito
 • omatoiminen opiskelu
 • itsensä tai kaverin tsemppaaminen
 • oman opiskelun suunnittelu
 • sinnikkyys opiskelumateriaalien läpikäynnissä
 • rauhallisuus ja tarkkaavaisuus ohjeiden lukemisessa
 • toimivien opiskelutekniikoiden hyödyntäminen
 • kyky sietää turhautumista silloin, kun ei ymmärrä tai opi

Miten vahvuuteni ja haasteeni näkyvät opiskelussani

Loading ...