Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Vireystilojen vaihtelu

Edellä käytiin läpi stressin ja uupumuksen oireita. Molempiin liittyy vireystilojen vaihtelu. Hermosto säätelee vireystilaa siten, että se pystyy vastaamaan muuttuviin tilanteisiin. Hektinen arki, kuormitus ja vaikeat elämänkokemukset voivat sekoittaa kykyä säädellä vireystilaa.

Sopiva vireys

Onko olosi rento, neutraali tai innostunut? Onko helppoa olla läheisten kanssa ja tuntea kiintymystä? Onko sinulla energiaa opiskella ja harrastaa?

Jos vastasit näihin kysymyksiin kyllä, olet tällä hetkellä todennäköisesti sopivalla vireysvyöhykkeellä eli niin sanotusti oman sietoikkunasi sisällä. Tällöin voit kokea olevasi turvassa ja sinun on mahdollista oppia uutta ja kokea yhteyttä toisiin.

Vireystilan nousu

Vireystilasi nousee, jos koet uhkaa vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ympäristössäsi tai sisäisessä maailmassasi. Hermostosi viestii mielellesi ja kehollesi, että täytyy valmistautua taistelemaan tai pakenemaan.

Ylivireys

Ylivireä ihminen voi kokea erilaisia fyysisiä oireita, kuten kipuja ja jännitystä, sekä ylitsepääsemättömän vaikeita tunteita. Voi myös tuntua siltä, että tekisi asioita moottorin ajamana. Ylivireänä keskittyminen olennaiseen voi olla vaikeaa ja nukkuminen häiriintynyttä.

Alivireys

Jos ylivireys jatkuu liian pitkään ilman riittävää palautumista tai välitön uhka tulkitaan sietämättömäksi, voivat mieli ja keho vajota alivireyteen. Alivireys on ikään kuin ihmisen virransäästötila.

Ensimmäinen merkki alivireydestä on usein vaikeus tarttua arkisiin askareisiin. Olo voi olla epäsosiaalinen, apaattinen ja aloitekyvytön. Alivireys voi ilmetä myös tunteiden katoamisena, tyhjyydentunteina ja uneliaisuutena.