Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten uupumusta ehkäistään ja hoidetaan?

Jos koet itsesi uupuneeksi, avun hakeminen matalalla kynnyksellä on tärkeää.

Hyvinvointia edistävien muutosten tekeminen on helpompaa silloin, kun tilanne ei ole vielä kehittynyt uupumusasteiseksi. Akuutissa uupumuksessa tarvitaan ensin lepoa.

Uupumuksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan ulkoisiin vaatimuksiin, kuten työkuormaan.

Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn

Tämä omahoito-ohjelma keskittyy kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian keinoihin ja yleiseen uupumusta koskevaan tutkimustietoon.

Voit käyttää tätä omahoito-ohjelmaa

  • itsenäisesti
  • odotellessasi muuta apua
  • muun avun tukena
  • muun avun jo loputtua

Ammattilaiselta saatava apu

Ammattilaiselta saatavaan apuun kuuluvat erilaiset psykososiaaliset hoidot sekä tarvittaessa lääkärin tutkimukset ja hoito.

Psykososiaaliset hoidot perustuvat tutkimusnäyttöön. Vuorovaikutukseen pohjautuvia ammattilaisen toteuttamia psykososiaalisia hoitomenetelmiä ovat muun muassa psykoterapiat ja muut keskusteluhoidot. Nettiterapia pohjautuu itsenäisempään työskentelyyn.

Psykoterapia ja muut keskusteluhoidot

Psykoterapiassa ja muissa keskusteluhoidoissa hankalia asioita käsitellään pääosin keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää harjoitteita, joilla tunnistetaan ja muutetaan toimintatapoja, jotka tuottavat oireita.

Psykoterapiaan voi aina hakeutua omakustanteisesti. Jos sinulla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyäsi, voi sinulla olla oikeus Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Joillain alueilla psykoterapiaa voi saada myös julkisen terveydenhuollon myöntämällä palvelusetelillä.

Keskustelutukea voivat antaa myös muut terveydenhuollon- ja sosiaalihuollon ammattilaiset, kuten terveydenhoitaja, opintopsykologi tai kuraattori. Opintopsykologilta saat tukea muiden mielen hyvinvoinnin pulmien lisäksi erityisesti oppimisen ja opiskelun haasteisiin.

Lyhyttä keskusteluhoitoa on saatavilla myös esimerkiksi terveysasemilla tai omakustanteisesti yksityisillä terveysasemilla.

Lääkärin vastaanotolle hakeutuminen

Uupumuksen oireet voivat sekoittua moniin tavallisiin sairauksiin ja fyysisiin ongelmiin. Ne on suljettava pois tai hoidettava. Siksi lääkärikäynti onkin usein tarpeen silloin, kun tilanne on uupumusasteinen.

Uupumukseen voi liittyä myös muun muassa masennusta, ahdistusta ja uniongelmia. Lääkärin kanssa voidaan tällöin tarvittaessa pohtia myös lääkehoidon mahdollisuuksia.