Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

4. Opi ajanhallintaa

Ajanhallinta on opiskelussa keskeistä. Tehoton ajankäyttö on usein syynä opintojen junnaamiseen, turhautumisentunteisiin ja motivaatiopulaan.

Opiskelija voi kohdata monenlaisia ajanhallintaan liittyviä haasteita. Vaikka opiskeluun menisi valtavasti aikaa, eivät opinnot välttämättä etene.

Joskus käy niin, että vapaa-ajan harrastuksille ja ystävyyssuhteille ei jää riittävästi aikaa. Joskus taas muut asiat vievät niin paljon resursseja, että opiskelu kärsii.

Ongelmallista on myös se, jos yöunet jäävät toistuvasti liian lyhyiksi. Opiskellessa saattaa myös odottaa, että joku muu huolehtii aikataulutuksesta.

Ajankäytön suunnittelu

Ajanhallinta voi sanana olla harhaanjohtava – aikaa ei voi hallita. Jokainen voi kuitenkin hallita ja suunnitella omaa ajankäyttöään. Sanotaankin, että mitä tarkemmin suunnittelet ajankäyttöäsi, sitä enemmän saat aikaa.

Ensimmäinen askel kohti suunnitelmallisempaa ajankäyttöä on oman ajankäytön tunteminen.

Hyvä ajankäyttösuunnitelma

Keskittyy olennaiseen

Tarkoitus on saada tärkeimmät asiat tehdyiksi.

Perustuu omiin tarpeisiin

Suunnitelman tarkkuus ja sisältö on itselle luonteva ja omaan elämäntilanteeseen sopiva.

Riittävä väljyys

Työskentelyn ei pitäisi jatkuvasti olla kiireistä ja aikapaineen alaista. Jätä tilaa myös yllätyksille.

Perustuu rutiineihin

Kokoa suunnitelma arjen pysyvien menojen ympärille.

Harjoitus: Ajankäytön päiväkirja

Tavoite

Tunnistat, mihin oma aikasi kuluu. Tämä luo perustan toimivalle ajankäytön suunnittelulle.

Ohje

Pidä ajankäytön tarkastelulle omistettu viikko. Merkitse ylös, mitä teit minäkin aikana esimerkiksi puolen tunnin tarkkuudella. Merkitse muistiin myös yllättävät asiat ja muutokset.

Voit tehdä listausta esimerkiksi vihkoon tai harjoituksen lopusta löytyvään pdf-pohjaan. Voit tehdä muistiinpanojasi myös suoraan alta löytyviin täyttöruutuihin.

Vinkki! Puhelimen käytön seurantaan voit hyödyntää puhelimen omaa ruutuaikamittausta.

Pohdi merkintöjesi pohjalta

 • Mihin käytät aikaasi?
 • Kuluuko johonkin yllättävän vähän tai paljon aikaa?
 • Käytitkö aikaa sinulle merkityksellisiin ja tärkeisiin asioihin?
 • Millä tavalla elämäntilanteesi vaikuttaa tämänhetkiseen ajankäyttöösi?
 • Mihin haluaisit käyttää enemmän aikaa ja mihin vähemmän?
Loading ...

Harjoitus: Viikkosuunnitelma

Tavoite

Laadit viikkosuunnitelman, joka tukee opiskeluasi ja palautumistasi sekä auttaa sinua huolehtimaan itsellesi tärkeistä asioista. Suunnitelma auttaa käyttämään aikaa järkevästi ja toimivalla tavalla.

Vinkki! Omien arvojen kirkastaminen tukee ajankäytön suunnittelua. Löydät siihen liittyvän harjoituksen omahoito-ohjelman myöhemmästä vaiheesta.

Ohje

-

Valitse itsellesi toimivat suunnittelun välineet. Kalenteri ja tehtävälista ovat monesti toimivia. Voit tehdä listausta esimerkiksi vihkoon tai käyttää hyväksi pdf-pohjaa, joka löytyy harjoituksen lopusta. Voit tehdä muistiinpanoja myös suoraan alta löytyviin täyttöruutuihin.

 1. Aloita merkitsemällä itsellesi merkitykselliset ja iloa tuovat asiat. Näin ne eivät unohdu.
 2. Merkitse ylös menosi: opiskelutapaamiset, työvuorot, harrastukset jne. Näet, minkä verran aikaa jää itsenäiselle opiskelulle ja vapaa-ajalle.
 3. Kartoita opiskelutilanteesi. Kuinka paljon aikaa arvioit tarvitsevasi? Minä aikoina opiskelu sujuu sinulta yleensä parhaiten? Varaa tehtävien aloittamiseen riittävästi aikaa.
 4. Varaa kalenteriisi enemmän opiskeluaikaa kuin arvelet tarvitsevasi. Nämä ajat voit hyödyntää mahdollisiin rästitehtäviin tai tehtäviin, jotka vaativatkin suunniteltua enemmän aikaa.
 5. Muista myös jättää kalenteriin väljyyttä ja tyhjää tilaa, ettei suunnitelma kaadu heti muutoksen tullen. Voit täydentää suunnitelmaa mahdollisilla muilla vapaa-ajan tekemisillä.
 6. Varaa viikon sisään aikaa myös suunnittelulle ja aikatauluttamiselle. Jotkut tykkäävät suunnitella tulevaa viikkoa vasta alkavan viikon maanantaina, osa taas etukäteen esimerkiksi perjantaisin.
Loading ...

Harjoitus: Päivittäinen suunnittelurutiini

Tavoite

Kokeilet suunnittelurutiinia, joka on mahdollista toteuttaa päivittäisessä arjessa. Sen avulla on mahdollista terävöittää omaa toimintaa ja saada enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa.

Ohje

 1. Orientoituminen (5 min)
 • Käy päivän suunnitelma ja tehtävät läpi ennen opiskelujen aloittamista.
 • Pohdi, onko suunnitelma realistinen. Hienosäädä sitä tarpeen mukaan.
 1. Uudelleenfokusointi (1 min)
 • Pysähdy jokaisen uuden opiskelutunnin alkaessa. Pohdi, miten edellinen tunti sujui ja käännä ajatuksesi seuraavan tunnin tehtäviin.
 1. Reflektio (5 min)
 • Päivän päätteeksi pohdi, miten päivä on sujunut.
 • Mikä meni hyvin? Mikä ei onnistunut? Voinko tehdä jotain toisin?
 • Kurkkaa seuraavan päivän aikataulua ja tehtävälistaa. Päivitä niitä tarvittaessa.

Pelkkä suunnittelu ei kuitenkaan edistä opintoja tai vapaa-ajan riittävyyttä. Pysy siis suunnitelmassasi, ja käytä opiskeluaikasi opiskeluun. Tee tarvittaessa muutoksia. Joustavuus on tärkeää.

Pohdintoja harjoituksen eri vaiheista

Loading ...