Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

10. Opi asettamaan tavoitteita

Kun olet pohtinut arvojasi, vahvuuksiasi ja haasteitasi, tiedät ehkä paremmin, mitä kohti haluat elämässäsi kulkea. Seuraavaksi on aika asettaa konkreettisia tavoitteita, joiden ansiosta kuljet kohti sitä, mikä on sinulle merkityksellistä.

Arvoihin kytkettyjen ja hyvin määriteltyjen tavoitteiden ansiosta jaksat ponnistella tärkeiden asioiden eteen. Tavoitteiden saavuttaminen vahvistaa itseluottamusta, antaa onnistumisen kokemuksia ja tuottaa mielihyvää. Tavoitteet auttavat myös valitsemaan aktiivisesti tekoja, jotka vievät kohti päämäärää.

Sopivan kokoiset tavoitteet

Sopivan kokoisten tavoitteiden määrittely sekä tavoitteissa pysyminen ja niihin sitoutuminen tuottavat usein haasteita. Haasteiden ilmetessä ei useinkaan ole kyse tahdonvoiman puutteesta vaan itse tavoitteessa olevasta ongelmasta.

Joskus tavoitteet ovat epärealistisia tai epämääräisiä. Joskus niiden toteuttaminen edellyttäisi koko elämän kääntämistä päälaelleen. Tavoitteita voi olla samanaikaisesti myös liikaa.

Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet

Usein tarvitaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita. Yksi tavoite voi koostua useammasta välitavoitteesta.

Pitkän aikavälin tavoitteet ovat usein haaveita, jotka voivat matkan varrella muuttua ja tarkentua. Opiskeluihin motivoitumisessa auttaa usein se, että opiskelun kytkee välitavoitteeksi matkalla kohti suurempaa tulevaisuudentavoitetta.

Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen

Muista myös, että tavoitteiden saavuttaminen ei ole itsessään pääasia. Tavoitteet tukevat suunnassa pysymistä, mutta arvojen mukainen toiminta on tärkeää sellaisenaan. Jos yksi tavoite osoittautuu epäkäytännölliseksi tai muutoin huonoksi, voi aina valita uuden.

Mutta miten sitten asetetaan toteutuskelpoisia ja hyödyllisiä tavoitteita? Tavoitteiden asettelussa kannattaa olla järkevä ja kokeilla esimerkiksi SMART-tekniikkaa. SMART on kriteeristö, jonka perusteella pystyy arvioimaan, kuinka todennäköistä tavoitteen saavuttaminen on.

SMART eli järkevä tavoite

Harjoitus: Tavoitteen asettaminen

Tavoite

Löydät ainakin yhden mielekkään tavoitteen, jota kohti voit ottaa askelia. Itselle mielekkäitä tavoitteita kohti kulkeminen tukee hyvinvointia.

Ohje

Kirjaa ylös tavoitteesi, ja pohdi konkreettisia askelia sitä kohti. Käytä apunasi pohdintaa siitä, millaista on sinulle mielekäs elämä.

Ensimmäiset askeleet voivat olla hyvinkin pieniä. Pyri myös suunnittelemaan, missä ja milloin toteutat askelia kohti tavoitettasi.

Esimerkki

Tavoite: Läpäistä matematiikan kurssi.

Konkreettinen askel tai askeleet tavoitteen suuntaan:

  1. Opiskelusuunnitelman tekeminen: Suunnitelma askeleiden ottamiseksi
  2. Tällä viikolla opiskelutekniikoihin tutustuminen ja sopivien tekniikoiden valinta
  3. Alkuviikosta opiskeltavien asioiden jakaminen pienempiin osiin. Opiskelun ja palautumisen alustava suunnitteleminen kokeeseen asti.
  4. Turhautumisen tai motivaation puutteen hetkellä lyhyen tietoisuustaitoharjoituksen tekeminen. Tarvittaessa suunnitelman muokkaus ja avun pyytäminen.
Loading ...