Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

*Läheiselle

On tärkeää, että myös kumppani tai muu tukihenkilö valmistautuu tulevaan synnytykseen. Kumppani tai tukihenkilö auttaa luomaan turvallisen ja tukea antavan ilmapiirin äidille synnytyksen aikana.

Miten tuen synnytyspelkoista synnyttäjää? 

Usein synnytys on kumppanille tai tukihenkilölle haastava ja jännittävä tilanne. Hän toivoo voivansa auttaa kaikin mahdollisin tavoin.  

On monia tapoja, jolla voit tukea läheisen synnytykseen valmistautumista ja synnytyskokemusta. Avoin ja rehellinen kommunikointi vahvistaa sidettänne. Siitä on hyötyä niin synnytyksessä kuin mahdollisessa yhteisessä vanhemmuudessakin.  

Synnytykseen valmistautuminen yhdessä 

Osallistukaa yhdessä äitiysneuvolan tai synnytyssairaalan käynneille, joissa synnytykseen valmistaudutaan. 

Mitä paremmin ymmärrät synnytyksen eri vaiheita, sitä varmemmalta ja turvallisemmalta synnytyksessä voi tuntua. Sitä paremmin voit myös tukea synnyttäjää.  

Keskustelkaa yhdessä

 • mitä odottaja toivoo kumppanilta tai tukihenkilöltä?
 • mitä toiveita hänellä on synnytykseen liittyen?  

Jos olet synnyttäjän puoliso, keskustelkaa myös siitä

 • mitä odotuksia teillä on vanhemmuudesta
 • mitä toivotte ja odotatte?
 • mikä taas tuntuu hankalalta tai pelottavalta?
 • mitä haluatte siirtää omasta lapsuudestanne omalle lapsellenne?  

Keinoja tukea läheistä synnytyksen aikana 

Fyysisen tuen tarjoaminen

 • Hyviä keinoja ovat esimerkiksi kädestä pitäminen, rentouttava hieronta, silittely ja asentojen tukeminen. 

Emotionaalisen tuen tarjoaminen

 • Synnytys on intensiivinen kokemus, jossa tunteet voivat heilahdella nopeastikin. Tämä kuuluu asiaan, eikä sitä ole syytä pelästyä. On tärkeää, että kumppani tai tukihenkilö pysyy rauhallisena, huomioivana, kannustavana ja rohkaisevana.  

Yhteyden ylläpitäminen

 • Sitä voi tehdä esimerkiksi sanoin ja kosketuksin. Se luo synnyttäjälle turvallista ja luottavaista ilmapiiriä.  

Joustava tarpeisiin vastaaminen

 • On tärkeää, että kumppani tai tukihenkilö on herkkänä synnyttäjän tarpeille. Huomaa, että tarpeet voivat muuttua nopeastikin. Toisinaan se, mitä on kuvitellut etukäteen tarvitsevansa ja toivovansa, ei välttämättä toteudukaan synnytyksessä. Sekin on ihan tavallista. 

Muista

Synnyttäjän turvallisuuden- ja hallinnantunteita voi vahvistaa avoimella kommunikaatiolla ja synnyttäjän tarpeiden sensitiivisellä huomioimisella. Kumppanin ja tukihenkilön rauhallinen ja ennakoitava toiminta vahvistaa hyvää synnytyskokemusta. 

Mitä jos pelkään läheiseni synnytystä?

Jokainen kumppani tai tukihenkilö kokee synnytyksen yksilöllisesti. Myös sinulla synnytykseen valmistautuminen ja siihen osallistuminen voi herättää erilaisia tunteita ja epävarmuuksia.

Moni saattaa pelätä esimerkiksi sitä, ettei pysty tarjoamaan tarpeeksi tukea tai apua synnyttäjälle. 

Synnyttäjän puolisoista vaikeaa pelkoa kokee noin 14 %. Lievemmät pelontunteet ovat hyvin yleisiä. 

Kumppanin tai tukihenkilön synnytyspelko 

Kumppanin tai tukihenkilön synnytyspelko liittyy yleisimmin 

 • synnyttäjän ja vauvan terveyteen  
 • avuttomuuden tai voimattomuuden kokemuksiin 
 • synnyttäjän kokemaan kipuun 
 • omiin reaktioihin 
 • epävarmuuteen siitä, mitä häneltä odotetaan 

Terve pelko voi muodostua haitaksi 

Kyky tuntea pelkoa ja ahdistuneisuutta on terve ominaisuus. Se varoittaa uhkaavista tilanteista. On ihmiselle tyypillistä varautua tulevaisuuteen ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja.  

Joskus huolehtimisesta tulee kuitenkin eräänlainen selviytymisstrategia. Tähän selviytymisstrategiaan saatetaan turvautua myös synnytykseen varautumisessa. 

Silloin ajatellaan, että kaikki mahdolliset synnytykseen liittyvät uhat tulee käydä läpi. Tällä tavalla huolia vatvomalla yritetään hallita ahdistusta. 

Vatvomisesta ei kuitenkaan ole hyötyä. Se ei auta synnytykseen liittyvän ennakoimattomuuden hyväksymisessä. Liiallisesta huolehtimisesta voi kehittyä uusia huolia. 

Miten lievittää omaa pelkoa? 

On tärkeää, että myös kumppani tai tukihenkilö puhuu avoimesti synnytykseen liittyvistä tunteista. 

Tarvittaessa on hyvä hakea apua muilta läheisiltä tai ammattilaisilta. Voit keskustella asiasta neuvolassa tai terveydenhoitajan kanssa. 

Omahoito-ohjelman käyttö 

Tässä omahoito-ohjelmassa läheiselle tai tukihenkilölle voi olla erityisesti hyötyä seuraavista sivusta  

Läheiselle tai tukihenkilölle voi olla erityisesti hyötyä seuraavista harjoituksista 

Halutessasi voit tutustua koko omahoito-ohjelmaan. Ohjelman harjoituksia on hyvä tehdä yhdessä läheisen kanssa tai tätä tukien. 

Muista

Valmistautuminen synnytykseen, luotettava tieto sekä keskustelut voivat auttaa sinua tuntemaan olosi luottavaiseksi ja turvalliseksi läheisesi synnytyksessä.