Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten synnytyspelko vaikuttaa raskauteen? 

Raskauden aikana voi syntyä huolta tai pelkoa liittyen tulevaan synnytykseen tai vauva-aikaan.

Yleisiä synnytykseen liittyviä pelkoja ovat  

 • synnytyskivun pelko 
 • pelko kontrollin menettämisestä ja yksin jäämisestä 
 • pelko siitä, että vauvalle tai synnyttäjälle käy jotain pahaa tai peruuttamatonta synnytyksen aikana.  

Jopa 10 % suomalaisista odottajista kärsii vaikeasta synnytyspelosta. Synnyttäjän puolisoista vaikeaa pelkoa kokee noin 14 %. Lievemmät pelontunteet ovat hyvin yleisiä. 

On normaalia pelätä 

Pelko on luonnollinen reaktio, kun kokee jonkun asian uhkaavana. Pelko on myös suojaava tunne. Se voi auttaa toimimaan uudessa tai vaativassa tilanteessa.  

Usein pelko tuntuu epämiellyttävältä ja aiheuttaa ahdistuneisuudentunteita. Se voi aiheuttaa myös fyysisiä reaktioita, kuten pahoinvoinnintunnetta, kuristavaa tunnetta, vapinaa, hikoilua ja huimausta.

Milloin synnytyspelko on voimakasta? 

Voimakkaan synnytyspelon oireita ovat esimerkiksi  

 • lohduttomuudentunteet 
 • asian ajattelemisen välttely tai hyvin voimakas kontrollintarve 
 • voimakas stressioireilu, kuten paniikkikohtaukset 
 • pitkittynyt unettomuus, joka ei selity fyysisillä raskausoireilla.  

Saatat tarvita apua pelkosi käsittelemiseksi, jos se on niin voimakasta, että se  

 • on jatkuvasti mielessäsi 
 • estää sinua kokemasta iloa raskaudestasi 
 • estää sinua ajattelemasta tulevaa synnytystä. 

Asia kannattaa ottaa puheeksi neuvolassa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Mikä on välttämisansa? 

Synnytyspelko voi johtaa välttämisansaan. Siinä ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen alkavat kehämäisesti vaikuttamaan toisiinsa ja vahvistamaan turvattomuudentunnetta. 

Välttämisansa voi estää henkisen valmistautumisen synnytykseen. Sen takia kierre on tärkeää katkaista.  

Tunnistatko itsessäni välttämisansan? 

 • Synnytystä ajatellessani minulle tulee ahdistunut olo, jopa paniikkituntemuksia. Tuntuu, etten tule pärjäämään tai en osaa toimia oikealla tavalla. 
 • Vältän ajattelemasta synnytystä, mikä helpottaa tilapäisesti. Samalla vahvistuu ajatus siitä, että en kykene selviytymään.  
 • Kun vältän synnytyksen ajattelemista, uuvutan itseäni. Tunnen itseni entistä avuttomammaksi ja pelokkaammaksi. 

Pelon vaikutus parisuhteeseen 

Synnytyspelko voi vaikuttaa myös mahdolliseen parisuhteeseen. Kumppanin voi olla vaikea ymmärtää voimakasta pelkoa ja huolta. Jaettua iloa odotuksesta ei ehkä löydy. 

Toisaalta myös monet odottavien kumppanit kokevat synnytyspelkoa, osa voimakastakin. 

Avoin keskustelu on tärkeää 

Jo tunteista ja peloista puhuminen yleensä helpottaa.  Älkää olettako, että tiedätte, miltä toisistanne tuntuu. Keskustelkaa ajatuksistanne, tunteistanne ja peloistanne.  

On tärkeää kertoa toiselle, mitä todella tarvitsee. Voit esimerkiksi sanoa, että haluat hänen vain kuuntelevan ilman ratkaisuehdotuksia. Voit myös kertoa puolisollesi, mitä hän voi tehdä lisätäkseen turvallisuudentunnettasi. 

Kumppanin olo voi olla melko avuton, ja hänellä voi olla tunne, että hän ei voi auttaa riittävästi. Jos sovitte, miten hän voi toimia tukihenkilön roolissa, on molemmilla tärkeä tehtävä synnytykseen valmistautumisessa. Keskinäinen yhteytennekin voi vahvistua. 

Muista

Jos sinulla ei ole kumppania tai kumppanisi ei voi olla tunnetasolla tukenasi, on tärkeää, että saat synnytykseesi tukea muualta. Esimerkiksi doula tai luotettava läheinen voi tarjota tukea ennen synnytystä ja sen aikana.