Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten sietää epävarmuutta?

Raskauden, synnytyksen ja vauva-ajan väistämätön epävarmuus ja kontrolloimattomuus voivat herättää avuttomuuden- ja turvattomuudentunteita. Näitä tunteita esiintyy ainakin hetkellisesti kaikilla.

Epävarmuus kuuluu synnytystapahtumaan

Raskaus ja synnytys ovat yhdistelmä valmistautumista ja tuntemattomaan heittäytymistä. Synnytys on joka kerralla erilainen ja aina ainutlaatuinen kokemus. Koska kukaan ei voi etukäteen varmistaa synnytyksensä kulkua, on varsin luonnollista kokea jännitystä ja epävarmuutta.  

Parhaimmillaan nämä tunteet auttavat valmistautumaan tulevaan. Ikävimmillään ne kuormittavat ja rajoittavat raskausaikaa sekä vievät voimavaroja vanhemmuuteen valmistautumiselta. 

Synnytys on psyykkisesti ja fysiologisesti ainutlaatuinen tapahtuma. Epävarmuus ja tilanteen ennakoimattomuus kuuluvat synnytykseen. Niitä ei voi kokonaan poissulkea, oli synnytystapa mikä tahansa. Synnytykseen valmistautuminen on suurelta osin tuntemattoman hyväksymistä ja sietämistä. 

Miksi epävarmuutta voi olla vaikea sietää?

Joillakin avuttomuuden- ja turvattomuudentunteet ovat hyvinkin sitkeitä ja haittaavia. Siihen, miten tunnetasolla reagoi, vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet, temperamentti, persoonallisuuden piirteet ja ihmissuhdekokemukset. 

Psyykkiseen sietokykyyn vaikuttavat erityisesti 

 • itsetunto ja itseluottamus 
 • koettujen menetysten ja pettymysten syvyys ja toistuvuus 
 • kyky luottaa muihin tuen ja turvan lähteenä 

Voiko synnytyskokemukseen vaikuttaa?

Myönteisen synnytyskokemuksen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että synnyttäjä  

 • kokee voivansa vaikuttaa hoitoonsa synnytyksen aikana 
 • saa kivunhoitoa niin, että kipukokemus on siedettävä  
 • ei koe jäävänsä yksin vaan saa tukea ja apua synnytyksessä mukana olevilta.

Lisää luottamusta itseen ja muihin

Raskauden aikana on mahdollista monin tavoin vahvistaa luottamusta itseensä synnyttäjänä ja vanhempana. Keskeistä on suunnata huomio niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa, sekä pyrkiä hyväksymään ne asiat, joihin ei voi vaikuttaa. Tärkeää on myös kyetä tukeutumaan toisiin silloin, kun tarvitsee apua. 

Jos sinulla on epävarmuutta, jonka lähteenä ovat huonot kokemukset, on erityisen tärkeää, että suhtaudut itseesi lempeästi. Sinulla on oikeus saada apua ja tukea. 

Omahoito-ohjelman avulla työskentely 

Harjoittelu vahvistaa itseluottamusta ja pärjäävyyden kokemusta. Osa raskaana olevista ei pelon vuoksi halua tai pysty ajattelemaan synnytystä raskauden aikana. Jos näin on sinun kohdallasi, voit olla ylpeä siitä, että olet tarttunut tähän omahoito-ohjelmaan.  

Mitä jos huoleni lisääntyvät? 

Joskus käy niin, että ohjelman aikana tai sen jälkeen ahdistus lisääntyy. Synnytyksen ajattelu voi aktivoida siihen liittyviä huolia. Synnytys voi pyöriä mielessä ja tulla uniin.  

Nämä ovat luonnollisia reaktioita. Ne usein helpottavat, kun saa lisää tietoa synnytystapahtumasta ja omat keinot vahvistuvat. 

Jos näin ei käy, tarvitaan enemmän apua synnytyspelon käsittelyyn. Siinä tapauksessa tunteista kannattaa puhua neuvolassa.

Oman hallinnan- ja turvallisuudentunteen lisääminen

Itse voi tehdä paljon asioita lisätäkseen hallinnantunnetta synnytystapahtumassa.

Miten lisätä hallinnantunnetta?

Synnytystapahtumaan tuo hallinnantunnetta se, että vahvistaa raskauden aikana kehon ja mielen yhteyttä esimerkiksi keskittymis- ja hengitysharjoituksilla.

Hallinnantunnetta lisää se, että tietää

 • miten voi auttaa ja rauhoittaa itseään 
 • miten voi tulla toimeen synnytykseen liittyvän kivun kanssa 
 • miten voi tunnistaa ja ilmaista, mitä tarvitsee synnytyksen aikana

Miten vahvistaa turvallisuudentunnetta?

Turvallisuudentunnetta vahvistaa riittävä tieto siitä

 • mitä synnytyksen aikana tapahtuu kehossa ja mielessä 
 • mitä vauvalle tapahtuu synnytyksen aikana

Hyödyllinen toiminta raskausaikana 

Sinun kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä. Saat niiden kautta käsityksen voimavarojesi riittävyydestä sekä siitä, mitkä asiat saattavat kaivata muutosta. 

Stressitietoisuuden vahvistaminen 

 • Onko kuormitus ja rauhoittuminen tasapainossa? 

Turvatietoisuuden vahvistaminen 

 • Mistä saan turvantunnetta? 

Toisiin turvautuminen 

 • Miten voin jakaa kokemuksiani ja saada huolenpitoa? 

Tunnetietoisuuden vahvistaminen 

 • Miten tunnistan ja sanoitan tunteeni? 

Hallinnantunteen vahvistaminen 

 • Miten voin keskittää energiani niihin asioihin, joihin voin vaikuttaa? 

Voimavarojen vahvistaminen 

 • Miten olen aiemmin selvinnyt haasteista?