Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten valmistautua synnytykseen?

Ennen synnytystä voi itseluottamusta vahvistaa esimerkiksi luomalla mielikuvia tulevasta synnytyksestä. Mielikuvia voi luoda yksin tai toisen kanssa.

Omien tunteiden, ajatusten ja kokemusten havainnointi ja jakaminen auttavat valmistautumaan synnytykseen sekä henkisesti että konkreettisesti. 

Osaanko luottaa muihin? 

Jotta odottava ja synnyttävä äiti jaksaa keskittyä tärkeään tehtäväänsä, hän tarvitsee toisten huolenpitoa. Vanhemmaksi tulemisen erityinen kehitystehtävä onkin opetella ottamaan vastaan tukea.  

Tarvitsevuus voi tuntua vaikealta. Erityisen vaikeaa se voi olla, jos on aikaisemmissa ihmissuhteissaan kokenut huonoa kohtelua tai tottunut turvautumaan vain itseensä.  

Moni on huolissaan siitä, että rasittaa muita liikaa. Usein kuitenkin läheiset auttavat ja tukevat mielellään. 

Turvallisuudentunne kehittyy, kun luottaa muihin ja kykenee kääntymään muiden puoleen tarvittaessa. Harjoittele jakamaan kokemuksiasi muille ja tukeutumaan muihin.  

Mitä minä tarvitsen? 

Konkreettisten synnytystoiveiden pohtiminen auttaa jäsentämään omia tarpeita ja huolia. Se myös auttaa asettumaan mielikuvissa tulevaan. Kun tiedät konkreettiset toiveesi ja tarpeesi, on sinun helpompi kertoa niistä muille. 

On hyvä hankkia riittävästi tietoa synnyttämisestä ja kysyä esimerkiksi neuvolassa asioista, jotka mietityttävät. Mitä enemmän mielikuvia tulevasta rakentuu, sitä turvallisemmalta synnytys todennäköisesti tuntuu.   

On tärkeää tiedostaa, että synnytyksen kulkuun ja siinä tapahtuviin asioihin ei täysin voi vaikuttaa. Synnytyksessä on tärkeää kyetä kommunikoimaan tukihenkilölle ja henkilökunnalle avoimesti. Näin et jää yksin huoliesi tai pelkojesi kanssa.  

Yhteistyö kätilön kanssa 

Synnytyspelosta on aina hyvä puhua raskautta hoitavan henkilökunnan kanssa. 

Muista, että kätilön perustehtäviin kuuluu äidin auttaminen ja tukeminen kaikin mahdollisin tavoin. Kätilö tekee parhaansa auttaakseen synnyttäjää kokemaan olonsa turvalliseksi koko synnytyksen ajan. Hän esimerkiksi neuvoo hyvän synnytysasennon löytämisessä ja ehdottaa kivunlievitysmenetelmiä.  

Synnytystoiveet 

Kommunikointitaitoja voit harjoitella esimerkiksi käymällä läpi synnytykseen liittyviä toiveita ja tarpeita kumppanisi tai tukihenkilösi kanssa. Tarpeet kannattaa kirjata ylös, jotta läheisesi voi kommunikoida puolestasi synnytyksessä.  

Jos sinulla on erityistoiveita tai jos jokin asia askarruttaa sinua erityisesti, voit kirjoittaa sen synnytystoivekirjeeseen. Anna kirje kätilöllesi tullessasi synnyttämään. 

Pohjan synnytystoivekirjeeseen löydät harjoituksesta 7. Kirje kätilölle. 

Hengitys- ja rentoutustaidot 

Oman hengityksen säätely ja kyky rentoutua voivat helpottaa synnytyksen kulkua. Näitä taitoja on hyvä harjoitella säännöllisesti raskauden aikana esimerkiksi harjoituksen 4. Rentoutus- ja hengitysharjoituksia avulla.

Muista

Oman pelon sanoittaminen ja sen jakaminen toisille usein jo itsessään lisää turvallisuudentunnetta.