Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

2. TYÖKALUJA

Omahoito-ohjelman toisessa osiossa tehdään harjoituksia, joiden avulla voit löytää unettomuuteen ratkaisuja eri lähtökohdista.

Tutustut harjoituksiin

  • jotka auttavat unettomuuteen ajatusten kautta
  • jotka auttavat unettomuuteen tunteiden ja kehon tuntemusten kautta
  • jotka auttavat unettomuuteen toiminnan kautta
  • joita voit tehdä päivittäin osana arkea
  • joita voit tehdä juuri silloin, kun unettomuus vaivaa eniten

Anna aikaa muutokselle

Tässä osiossa esitellään erilaisia harjoituksia unettomuuden helpottamiseksi. Asetat myös työskentelyllesi tavoitteita. Muista pitää ne mielessäsi, kun teet harjoituksia. Pohdi jokaisen harjoituksen aikana tapoja, joilla saat harjoituksen osaksi arkeasi.

On tärkeä kokeilla jokaista harjoitusta useamman kerran, vaikka joku niistä aluksi tuntuisikin hassulta tai toimimattomalta. Siten löydät ne harjoitukset ja näkökulmat, jotka ovat hyödyllisimpiä juuri sinulle.

Harjoitukset ovat tärkein osa omahoito-ohjelmaa

Harjoitukset ovat ohjelman ydin. Niiden kautta pääset kartoittamaan ja miettimään ratkaisuja omaan tilanteeseesi.

On tärkeää, että tiedon lukemisen lisäksi teet myös harjoituksia. Harjoitusten tekemisen kautta muutut lukijasta aktiiviseksi tekijäksi. Näin otat askelia oman tilanteesi parantamiseksi.  

Miten harjoituksia tehdään? 

Harjoitukset auttavat ratkaisemaan unettomuutta ajatusten, tunteiden ja toiminnan kautta. Jotkut harjoitukset vievät enemmän aikaa kuin toiset. Tärkeää kuitenkin on, että jatkat harjoitusten parissa, vaikka se tuntuisikin haastavalta. 

Osa harjoituksia on sellaisia, joita on erityisen hyödyllistä tehdä suunnitelmallisesti osana arkea, jolloin tekemistäsi muutoksista tulee kestävämpiä. 

Harjoitukset, jotka koet erityisen hyviksi, kannattaa ottaa muistiin ja palata niihin pitkäjänteisesti. 

Unipäiväkirja

Ensimmäinen harjoitus on unipäiväkirja. Sellainen kannattaa ottaa heti käyttöön sekä jatkaa sen käyttöä koko omahoidon ajan ja pitkään sen jälkeenkin.

SOS

Osa harjoituksista on sellaisia, joita on hyvä toteuttaa juuri silloin, kun unettomuus vaivaa. Tällaiset harjoitukset on merkitty SOS-sanalla.

Keinoja kohti muutosta

Omahoito-ohjelmassa esitellyt harjoitukset perustuvat näkemykseen siitä, että ajatukset, tunteet, kehon tuntemukset ja toiminta ovat kaikki yhteydessä toisiinsa.

Se, minkälaisia ajatuksia eri tilanteissa syntyy, vaikuttaa siihen, mitä ihminen tuntee ja miten hän toimii. Myös tunteet vaikuttavat toimintaan ja ajatuksiin, samoin kuin toiminta vaikuttaa ajatuksiin ja tunteisiin.

Ajatus

Tunne

Kehon tuntemukset

Toiminta