Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den andra delen av egenvårdsprogrammet utförs övningar som gör att du kan hitta lösningar på sömnlöshet från olika utgångspunkter.

Du får bekanta dig med övningar

  • som hjälper mot sömnlösheten genom tankar
  • som hjälper mot sömnlösheten genom känslor och kroppsliga förnimmelser
  • som hjälper mot sömnlösheten genom handlingar
  • som du kan göra varje dag som en del av vardagen
  • som du kan göra precis när sömnlösheten orsakar mest problem

Förändring tar tid

I den här delen kommer det att presenteras olika övningar för att lindra sömnlöshet. Du sätter också upp mål för ditt arbete. Kom ihåg att ha dem i åtanke när du gör övningarna. Fundera på sätt att göra övningen till en del av din vardag under varje övning.

Det är viktigt att prova varje övning flera gånger, även om vissa av dem kan verka lustiga eller kännas som att de inte fungerar. På detta sätt hittar du de övningar och perspektiv som är nyttigast för just dig.

Övningar är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och reflektera kring lösningar på din situation.

Det är viktigt att du vid sidan om att läsa information också gör övningar. Genom att göra övningar går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.  

Hur gör man övningarna? 

Övningarna hjälper till att lösa sömnlösheten genom tankar, känslor och handlingar. En del övningar tar längre tid än andra. Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns utmanande. 

Vissa övningar är sådana som är särskilt nyttiga att göra systematiskt som en del av vardagen, vilket gör de förändringar du gör mer hållbara. 

Övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och gå tillbaka till längre fram. 

Sömndagbok

Den första övningen är en sömndagbok. Det är bra att genast börja skriva sömndagbok och att fortsätta med det under hela egenvården och länge efteråt.

SOS

En del övningar är sådana som det är bra att göra just då när sömnlösheten stör dig. Sådana övningar är markerade med ordet SOS.

Vad tycker du om egenvårdsprogrammet så här långt?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.

Metoder för förändring

Övningarna som presenteras i egenvårdsprogrammet bygger på uppfattningen att tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och handlingar alla hänger ihop.

Vilken typ av tankar som uppstår i olika situationer påverkar vad människan känner och hur hon agerar. Känslor påverkar också handlingar och tankar på samma sätt som handlingar påverkar tankar och känslor.

Tanke

Känsla

Fysiska känningar

Beteende