Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten unettomuutta hoidetaan?

Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn

Joskus haitalliset tavat ajatella tai käyttäytyä heikentävät hyvinvointia. Jos näin on, on ne hyvä tiedostaa ja tunnistaa. Tällöin niitä pystyy myös muokkaamaan.

Omien ajatus- ja käyttäytymismallien kanssa työskentely onkin keskeistä tässä omahoito-ohjelmassa. Samalla opitaan myös tietoisuustaitoja ja rentoutumista.

Voit käyttää tätä omahoito-ohjelmaa

  • itsenäisesti
  • odotellessasi muuta hoitoa
  • muun hoidon tukena
  • muun hoidon jo loputtua

Ammattilaiselta saatava apu

Unettomuuden hoidossa käytetään usein psykososiaalisia hoitoja. Psykososiaaliset hoidot perustuvat tutkimusnäyttöön. Vuorovaikutukseen pohjautuvia ammattilaisen toteuttamia psykososiaalisia hoitomenetelmiä ovat muun muassa psykoterapiat ja muut keskusteluhoidot. Nettiterapia pohjautuu itsenäisempään työskentelyyn.

Psykoterapia ja muut keskusteluhoidot

Psykoterapiassa ja muissa keskusteluhoidoissa hankalia asioita käsitellään pääosin keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää harjoitteita, joilla tunnistetaan ja muutetaan toimintatapoja, jotka tuottavat oireita.

Lyhyttä keskusteluhoitoa on saatavilla esimerkiksi perusterveydenhuollossa.

Psykoterapiaan voi aina hakeutua omakustanteisesti. Jos sinulla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyäsi, voi sinulla olla oikeus Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Joillain alueilla psykoterapiaa voi saada myös julkisen terveydenhuollon myöntämällä palvelusetelillä.

Nettiterapia

Unettomuuteen on saatavilla myös nettiterapia.

Nettiterapia on omalta tietokoneelta tai älylaitteelta toteutettava hoito, jossa terapeutti tukee itsenäistä etenemistäsi.

Terapiaa teet viikoittain, ja sen kesto on noin 3–4 kuukautta.

Nettiterapiassa pohdit hankaluuksiasi ja ajattelu- ja toimintatapojasi sekä opettelet uusia toimintamalleja. Apunasi on tietosisältöjä, videoita ja harjoitteita. Nettiterapioista on oikein kohdennettuina saatu yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain toteutetusta psykoterapiasta.

Jos kiinnostuit nettiterapiasta, hakeudu lääkärin vastaanotolle. Kuka tahansa lääkäri voi tehdä lähetteen nettiterapiaan. 

Nettiterapia alkaa yleensä viikon sisällä lähetteen teosta ja on Suomessa asuville maksutonta.  

Lääkehoito 

Unilääkkeet auttavat usein nukahtamaan, mutta uni voi olla pinnallista ja virkistämätöntä. Monet unilääkkeet voivat aiheuttaa riippuvuutta.

Unilääkkeiden lyhytaikainen käyttö on monissa tilanteissa perusteltua, mutta ne voivat nopeasti menettää vaikutustaan. Näin unilääkkeen käyttö voi myös aiheuttaa unettomuutta.

Usein ajaudutaan tilanteeseen, missä lääkkeen annosta on lisättävä unen saamiseksi tai aamuyön heräämisten estämiseksi. Lääkkeet saattavat myös aiheuttaa uneliaisuutta ja tokkuraisuutta seuraavana aamuna. Monet pitkään unilääkkeitä käyttäneet haluaisivatkin luopua lääkkeistä, koska uni ei tunnu virkistävältä tai tyydyttävältä.

Lääkehoidon lopettaminen

Jos haluat päästä eroon unilääkkeistä, on hyvin tärkeää, että teet siitä tietoisen päätöksen. Lääkkeiden lopettamisesta on hyvä neuvotella ensin lääkärin kanssa. Toisilla vieroittautuminen käy helposti, toisilla vieroitusoireet saattavat olla epämiellyttäviä ja kestää pitkään. Oireet ovat kuitenkin ohimeneviä ja häviävät vähitellen.

Tähän päättyy unettomuuden omahoito-ohjelman ensimmäinen osio. Hyvää työtä!