Skip to main content

Symtom på utmattning

Utmattning påverkar alla områden i livet. Den påverkar både kropp och sinne och din verksamhet på jobbet och det övriga livet. På den här sidan kan du läsa om olika symtom som är vanliga i samband med utmattning.

De första tecknen på utmattning

Du kan upptäcka en begynnande överbelastning och utmattning till exempel av dessa tecken:

 • Du glömmer små praktiska saker allt oftare.
 • Du orkar inte läsa tidningar eller öppna din post.
 • Du upplever som om du jobbade på ackord, trots att du i verkligheten inte gör det.
 • Du får inte saker gjorda i tid eller ordentligt.
 • Du har inte krafter för annat än arbetet.
 • Ingenting väcker intresse, entusiasm eller glädje hos dig.
 • Du orkar inte vara aktiv i relationerna med andra.
 • Du vaknar på natten och har svårt att somna igen.
 • Det känns motbjudande att gå till jobbet och att börja jobba.

Kronisk trötthet eller utmattning

Tröttheten försvinner inte när du vilar. I värsta fall är du trött ända från det att du vaknar. Det känns som om inte ens ett veckoslut och eller en lång semester räcker till för att du ska återhämta dig.

Försämrad kognitiv kontroll

Försämrad kognitiv kontroll betyder att man har problem med minnet, koncentrationen, tänkandet och beslutsfattandet. Även vid lindrig utmattning blir det ineffektivt och uttröttande för oss att använda hjärnan. Det är nyttigare att ta sig tid att vila och återhämta sig än att bara gå på

Försämrad emotionell kontroll

Överbelastning påverkar särskilt de områden i hjärnan som står för regleringen av känslorna. Det tar sig uttryck som känslighet för negativa budskap och svårigheter att reglera känslorna. När utmattningen blir svårare kan den också ta sig i uttryck som förlust av känslor och överdriven saklighet i de mänskliga relationerna.

Mental distansering

Mental distansering märks på många sätt i de mänskliga relationerna och i relationen till arbetet. Många människor upplever att relationer är stressiga när de är utmattade, och de försöker reglera sin stress genom att ta avstånd från andra.

Mental distansering bidrar också till cynism och till en sämre självkänsla, som följer på cynismen. Det är naturligt att man vill ta avstånd från något som hela tiden leder till besvikelser. Men distansering leder ofta till att attityden till andra människor blir kall och till och med fientlig.

Om man sedan försöker förändra sin situation men misslyckas, kan hen tolka att misslyckandena orsakas av hens egna brister. Det negativa inre rösten leder med tiden till att personens självkänsla försämras.

Depression

Depression kan förekomma med utmattning på många olika sätt. Att bara jobba på trots att man är deprimerad kan leda till utmattning. Långvarig utmattning kan också utlösa en depression. Depression är inte samma sak som utmattning, även om båda har liknande symtom.

Psykiskt illamående

En utmattad person mår inte bra psykiskt. Belastningen skapar en allt starkare ångest, som till och med kan leda till panikattacker. De fysiologiska symtomen kan göra personen rädd för att ha en allvarlig sjukdom. Försämringen av de mänskliga relationerna och konflikter som uppstår i dem minskar stödet från de närstående.

Fysiologiska symtom

Stress gör att kroppen reagerar starkare och ökar symtomen av sjukdomar som personen har sedan tidigare.

En utmattad person är överkänslig för allt som känns hotande eller krävande. I sådana situationer reagerar den utmattade personen också fysiskt genom kroppens larmreaktioner. Då utsätts särskilt hjärtat och blodcirkulationen, som deltar i dessa larmreaktioner, för hård belastning. Samtidigt försämras också kroppens immunförsvar, och då blir till exempel luftvägsinfektioner hos den utmattade ofta utdragna.

Utsöndringen av stresshormoner förlorar sin normala dygnsväxling, vilket försämrar sömnens kvalitet. Därför är sömnstörningar ett av de vanligaste symtomen på utmattning.

Psykosomatiska symtom

Med psykosomatiska symtom avses symtom som har sitt ursprung i psykologisk belastning. De tar sig emellertid uttryck i form av olika kroppsliga problem, såsom smärta, utslag eller andra symtom för vilka ingen annan förklaring kan hittas.

Det är vanligt att själen och kroppen reagerar på det här sättet i anslutning till utmattning.

Vad kan jag själv göra?

Egenvårdsprogram för självständigt arbete

Egenvårdsprogrammet för utmattning ger dig information om utmattning och övningar som hjälper dig att återhämta dig och börja göra förändringar som hjälper dig att förhindra att utmattningen förvärras eller återkommer.  Du kan gå igenom egenvårdsprogrammet på egen hand eller tillsammans med en närstående eller en yrkesperson.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • självständigt
 • i väntan på annan vård
 • som stöd till annan vård
 • då annan vård har avslutas

Berätta om hur du mår

Många människor berättar att de känner sig lättade efter att ha berättat för sina nära och kära om sina symtom. Även om det känns svårt och onödigt att prata om det, är det värt att prata med en trygg vuxen eller en god vän. När du pratar om din situation är du inte längre ensam i den svåra situationen. Det kan också hjälpa dig att klargöra dina egna tankar och känslor.

Dina närstående kan också ha lagt märke till dina symtom. Genom att prata med dem kan du få en överraskande mängd stöd och förståelse för din återhämtning.

Andra människor som stöd 

Om det inte går att prata med dina nära och kära kan du söka hjälp från jämlikar. Kamratstöd finns tillgängligt i grupper och enskilt. Du kan prata ansikte mot ansikte eller online. Det finns också kamratstödsverksamhet som leds av social- och hälsovårdspersonal.

Ta hand om dig själv

Att vardagen fungerar smidigt är starkt kopplat till psykiskt välbefinnande. 

När du mår bra går vardagen smidigt utan större ansträngning. Å andra sidan bidrar meningsfulla dagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm till en bra hälsa. 

Du kan påverka ditt eget välbefinnande genom att göra mycket enkla, vardagliga saker. Motion, nöjen och sömn är de grundläggande byggstenarna i vardagen. Närvaron av andra och sociala kontakter är viktiga. Kvaliteten på din dagliga kost har också en stor inverkan på ditt humör.

När och var kan jag få hjälp?

Det lönar sig att med låg tröskel söka hjälp. Du behöver inte själv veta, om det är utmattning som du lider av.

Professionell hjälp

Professionell hjälp behövs, särskilt om dina egna resurser, instruktioner för egenvård och stödet från dina nära och kära inte räcker till. Den professionella lyssnar och ger stöd. Vanligtvis försöker de också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen tillsammans. 

Du kan söka hjälp till exempel

 • hälsocentralen
 • skol- eller studerandehälsovården
 • företagshälsovården

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

    Egenvårdsprogram

    Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

       Nätterapier

       Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

        Du kanske också är intresserad av