Skip to main content

Symtom på utmattning

Utmattning påverkar alla områden i livet. Den påverkar både kropp och sinne och din verksamhet på jobbet och det övriga livet. På den här sidan kan du läsa om olika symtom som är vanliga i samband med utmattning.

De första tecknen på utmattning

Du kan upptäcka en begynnande överbelastning och utmattning till exempel av dessa tecken:

 • Du glömmer små praktiska saker allt oftare.
 • Du orkar inte läsa tidningar eller öppna din post.
 • Du upplever som om du jobbade på ackord, trots att du i verkligheten inte gör det.
 • Du får inte saker gjorda i tid eller ordentligt.
 • Du har inte krafter för annat än arbetet.
 • Ingenting väcker intresse, entusiasm eller glädje hos dig.
 • Du orkar inte vara aktiv i relationerna med andra.
 • Du vaknar på natten och har svårt att somna igen.
 • Det känns motbjudande att gå till jobbet och att börja jobba.

Kronisk trötthet eller utmattning

Tröttheten försvinner inte när du vilar. I värsta fall är du trött ända från det att du vaknar. Det känns som om inte ens ett veckoslut och eller en lång semester räcker till för att du ska återhämta dig.

Försämrad kognitiv kontroll

Försämrad kognitiv kontroll betyder att man har problem med minnet, koncentrationen, tänkandet och beslutsfattandet. Även vid lindrig utmattning blir det ineffektivt och uttröttande för oss att använda hjärnan. Det är nyttigare att ta sig tid att vila och återhämta sig än att bara gå på

Försämrad emotionell kontroll

Överbelastning påverkar särskilt de områden i hjärnan som står för regleringen av känslorna. Det tar sig uttryck som känslighet för negativa budskap och svårigheter att reglera känslorna. När utmattningen blir svårare kan den också ta sig i uttryck som förlust av känslor och överdriven saklighet i de mänskliga relationerna.

Mental distansering

Mental distansering märks på många sätt i de mänskliga relationerna och i relationen till arbetet. Många människor upplever att relationer är stressiga när de är utmattade, och de försöker reglera sin stress genom att ta avstånd från andra.

Mental distansering bidrar också till cynism och till en sämre självkänsla, som följer på cynismen. Det är naturligt att man vill ta avstånd från något som hela tiden leder till besvikelser. Men distansering leder ofta till att attityden till andra människor blir kall och till och med fientlig.

Om man sedan försöker förändra sin situation men misslyckas, kan hen tolka att misslyckandena orsakas av hens egna brister. Det negativa inre rösten leder med tiden till att personens självkänsla försämras.

Depression

Depression kan förekomma med utmattning på många olika sätt. Att bara jobba på trots att man är deprimerad kan leda till utmattning. Långvarig utmattning kan också utlösa en depression. Depression är inte samma sak som utmattning, även om båda har liknande symtom.

Psykiskt illamående

En utmattad person mår inte bra psykiskt. Belastningen skapar en allt starkare ångest, som till och med kan leda till panikattacker. De fysiologiska symtomen kan göra personen rädd för att ha en allvarlig sjukdom. Försämringen av de mänskliga relationerna och konflikter som uppstår i dem minskar stödet från de närstående.

Fysiologiska symtom

Stress gör att kroppen reagerar starkare och ökar symtomen av sjukdomar som personen har sedan tidigare.

En utmattad person är överkänslig för allt som känns hotande eller krävande. I sådana situationer reagerar den utmattade personen också fysiskt genom kroppens larmreaktioner. Då utsätts särskilt hjärtat och blodcirkulationen, som deltar i dessa larmreaktioner, för hård belastning. Samtidigt försämras också kroppens immunförsvar, och då blir till exempel luftvägsinfektioner hos den utmattade ofta utdragna.

Utsöndringen av stresshormoner förlorar sin normala dygnsväxling, vilket försämrar sömnens kvalitet. Därför är sömnstörningar ett av de vanligaste symtomen på utmattning.

Psykosomatiska symtom

Med psykosomatiska symtom avses symtom som har sitt ursprung i psykologisk belastning. De tar sig emellertid uttryck i form av olika kroppsliga problem, såsom smärta, utslag eller andra symtom för vilka ingen annan förklaring kan hittas.

Det är vanligt att själen och kroppen reagerar på det här sättet i anslutning till utmattning.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

    Egenvårdsprogram

    Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

       Nätterapier

       Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

        Du kanske också är intresserad av