Vuxna » Självbedömning » Pages » AUDIT-kysely-alkoholinkayton-riskit

Enkät om överkonsumtion av alkohol (AUDIT)

Enkäten AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) är ett test som har utvecklats av världshälsoorganisationen och som är lämplig vid sållning av överdriven alkoholanvändning. Målet är att hitta riskanvändare av alkohol så tidigt som möjligt och motivera dem till att fundera över och minska alkoholanvändningen eller vid svårare alkoholproblem hänvisa dem till lämplig vård.

AUDIT-enkäten består av tio punkter. Varje fråga har 3–5 olika svarsalternativ. Välj det alternativ för varje fråga som bäst stämmer in på din situation genom att klicka på bollen framför frågan.

Efter att du har fyllt i alla punkter i enkäten ska du trycka på knappen ”Räkna ut resultat” längst ner på sidan. Därefter ser du enkätens poäng och en utvärdering av nivån på din alkoholanvändning.

* Du kan inte identifieras som svarsperson på något sätt utifrån svaren i denna enkät. Observera dock att vi sparar dina totalpoäng för statistikföring och eventuellt forskningsarbete.

Mer information om enkäten (enbart på finska)

1. Hur ofta dricker du alkohol?
2. Hur många portioner alkohol har du vanligen druckit de dagar då du använt alkohol? En portion (= 12 g) är en flaska mellanöl eller cider; ett glas svagvin; ett litet glas starkvin; en restaurangportion starksprit.
3. Hur ofta har du druckit sex alkoholportioner eller mer på gång?
4. Hur ofta under det gångna året har det gått så att du inte kunnat sluta när du väl börjat dricka?
5. Hur ofta under de senaste året har det hänt att du på grund av ditt drickande inte fått något sådant uträttat som vanligen hör dina uppgifter?
6. Hur ofta under det gångna året har du behövt alkohol för att bättre komma igång på morgonen efter en kväll då du druckit mycket?
7. Hur ofter under det senaste året har du haft skuldkänslor eller ångrat dig när du druckit?
8. Hur ofta under det senaste året har du upplevt att du inte på grund av drickandet kommit ihåg vad som hänt kvällen innan?
9. Har du skadat dig själv eller har någon annan stött eller sig eller fått skador till följd av ditt alkoholruk?


10. Har någon närstående, en vän, en läkare eller någon annan varit bekymrad över ditt alkoholbruk eller föreslagit att du borde börja dricka mindre?


Du har inte svarat på alla frågor än.