Skip to main content

Matvanetest (BES)

Med detta test bedöms benägenheten för hetsätning. Testet är avsett för överviktiga personer. Om du är orolig för dina matvanor och är normal- eller underviktig rekommenderar vi att du fyller i Symtomtestet för ätstörningar (SCOFF). Du hittar testet bland Psykportens symtomtest.

Jos olet huolissasi syömistavoistasi ja olet normaali- tai alipainoinen, suosittelemme täyttämään Syömishäiriökyselyn.  Kyselyn löydät Mielenterveystalon oirekyselyistä.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska du kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Nedan följer en uppsättning grupperade påståenden. För varje punkt väljer du det alternativ som bäst beskriver din nuvarande situation.

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

Källa: Gormally, J., Black, S., Daston, S., & Rardin, D. (1982). The assessment of binge eating severity among obese persons. Addictive behaviors, 7(1), 47-55. 

Översättning till finska: Prof. Aila Rissanen, enheten för fetmaforskning, HUS 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, sidan på finska) 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.