Skip to main content

Matvanetest (BES)

Med detta test bedöms benägenheten för hetsätning. Testet är avsett för överviktiga personer. Om du är orolig för dina matvanor och är normal- eller underviktig rekommenderar vi att du fyller i Symtomtestet för ätstörningar (SCOFF). Du hittar testet bland Psykportens symtomtest.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska du kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Nedan följer en uppsättning grupperade påståenden. För varje punkt väljer du det alternativ som bäst beskriver din nuvarande situation.

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

Källa: Gormally, J., Black, S., Daston, S., & Rardin, D. (1982). The assessment of binge eating severity among obese persons. Addictive behaviors, 7(1), 47-55. 

Översättning till finska: Prof. Aila Rissanen, enheten för fetmaforskning, HUS 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, sidan på finska) 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi för bulimi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.