Skip to main content

Depressionstest för äldre (GDS-15)

Med hjälp av det här testet kan du bedöma dina eventuella depressiva symtom. Du kan göra testet oavsett om du har fått diagnosen depression eller inte. Testet är särskilt anpassad för personer över 65 år.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

För att skydda din integritet sparas inte svaren och du kan inte identifieras utifrån dina svar.

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska kontakta den instans som är ansvarig för din vård. 

Om du har tankar på att skada dig själv eller andra ska du omedelbart söka professionell hjälp. Du får hjälp till exempel via nödnumret 112 eller via den nationella kristelefonen 09 2525 0111 (på svenska 09 2525 0112).

Du kan svara antingen “ja” eller “nej” på varje fråga. Välj det alternativ som bäst beskriver hur du känner för tillfället

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

Källa: Kurlowicz, L., & Greenberg, S. A. (2007). The geriatric depression scale (GDS). AJN The American Journal of Nursing, 107(10), 67-68. 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim) 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram för depression

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapi för depression

Nätterapi bygger på ett självständigt arbete på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.