Skip to main content

Kort depressionstest (PHQ-9)

Med det här depressionstestet Patient Health Questionnaire kan du bedöma dina eventuella depressiva symtom. Du kan fylla i det här testet oavsett om du har diagnosen depression eller inte.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan för att besvara frågorna och räkna ut poängen.  

För att skydda din integritet sparas inte svaren och du kan inte identifieras utifrån dina svar.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din vård. 

Om du vill skada dig själv eller andra ska du omedelbart söka professionell hjälp. Du får hjälp till exempel via nödnumret 112 eller på den nationella kristelefonen på svenska 09 2525 0112 (på finska 09 2525 0111).

För varje fråga ska du välja det alternativ som bäst beskriver din situation och dina känslor. Svara utifrån hur du har känt de senaste två veckorna från och med i dag.

Loading form ...

Tolka poäng

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

Källa: ​Kroencke, K., Spitzer, R., & Williams, J.B.W. (2001). The phq-9: Validity of a brief depression severity measure [Electronic version]. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606-13.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram för depression

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapi för depression

Nätterapi bygger på ett självständigt arbete på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Du kanske också är intresserad av dessa test:

Mentalvårdstjänster

Syftet med mentalvårdstjänsterna är att stötta dig i en svår situation.