Självbedömning

Psykportens verktyg för självbedömning är avsedda att göra det lättare att bedöma och följa upp det egna psykiska välbefinnandet. Resultatet av testerna är alltid riktgivande, och man kan inte utgående från något enskilt test ställa diagnos på en psykisk störning.