Egenvård

​​​​​​​​Stöd ditt psykiska välbefinnande med hjälp av egenvård. Här hittar du hjälp vid till exempel depression, ångest eller alkoholmissbruk. Du kan arbeta på att förbättra ditt välbefinnande i din egen takt, var och när som helst.

Bli fri från hetsätning

Äter du fortgående så mycket att du mår illa? Upplever du att maten kontrollerar dig i stället för tvärtom? Egenvårdsprogrammet Bli fri från hetsätning visar dig steg för steg vägen till ett mer balanserat förhållande till maten.

Egenvård av depression

Är du nedstämd och trött? Tycker du att du inte känner samma tillfredsställelse som tidigare när du gör något? Programmet för egenvård av depression ger dig information om depression och verktyg för att övervinna den.

Egenvård av instabilitet

Är dina mänskliga relationer tilltrasslade mest hela tiden eller upplever du att ditt humör växlar kraftigt och oförutsägbart? Programmet för egenvård av instabilitet ger information om instabilitet i känslolivet och om redskap för att klara av det.

Att tolerer​​a oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset

Upplever du ångest eller k​änner du oro över korona? Bekanta dig med vårt nya material.

ATT UTHÄRDA ORO OCH OSÄKERHET VID KRIGSHOT

Rysslands anfall mot Ukraina​ väcker oro och rädsla i den nära omgivningen och hos en själv, även om det inte finns något direkt hot. Situationen är på ett eller annat sätt en mänsklig kris som påverkar alla.

Kontroll över drickandet

Vill du dra ner på drickandet eller sluta dricka helt? Handboken över kontroll över drickandet är avsedd för alla som oroar sig för sitt alkoholbruk.

egenvård av tvångssyndrom

Har du återkommande obehagliga tankar som är svåra att hantera? Eller har du ett starkt behov av att upprepa vissa rutiner på ett ritualiserat sätt? Orsakar denna situation ångest hos dig? Programmet för egenvård av tvångssyndrom hjälper dig att blir fri från ditt tvångssyndrom.

Verktyg för mentalt välbefinnande

Söker du efter metoder att stödja ditt mentala välbefinnande? Lär känna dig själv bättre, lär dig avslappning och hitta dina resurser för vardagen.