Skip to main content

Familje- och nätverksarbete inom mentalvården

Bekymmer som gäller psykisk hälsa berör ofta hela familjen och andra närstående. I det här fallet kan det vara till stor nytta att involvera de närstående.

Vad avses med familje- och nätverksarbete?

Familje- och nätverksarbete sammanför närstående till en person som använder mentalvårdstjänster och anställda som deltar i personens vård, rehabilitering och stöd i vardagen.

Målet är att

 • öka förståelsen och få en gemensam uppfattning om patientens situation samt om hens vård och målen med vården
 • hitta ömsesidigt överenskomna metoder för att hjälpa patienten på bästa sätt
 • stödja rollen som närstående i patientens liv
 • stärka informationen och samspelet mellan familjen och nätverket
 • hjälpa patienten att bli hörd och förstådd

Familje- och nätverksarbetet är ofta också viktigt för de närstående, eftersom de också behöver stöd, verktyg och vägledning. Det är också viktigt för dem att bli hörda, och de kan ofta föra fram nya synvinklar om patientens situation.

I patientens nätverk ingår ofta anställda från flera olika organisationer. Då är det viktigt att alla vårdgivare har gemensamma mål och en tydlig uppfattning om vilken roll var och en har i hjälpen till patienten.

Familje- och nätverksarbetet är ofta en viktig del av den övergripande vården och effektiviserar genomförandet av de andra delarna.

Vem deltar i familje- och nätverksarbete?

Familje- och nätverksarbetet samordnas ofta av patientens primära vårdinstans, som till exempel kan vara en psykiatrisk poliklinik eller avdelning där patienten vårdas.

Familje- och nätverksarbete avtalas tillsammans med patienten, och patienten är själv med och bestämmer vilka som inbjuds. Beroende på patientens ålder och livssituation kan deltagarna till exempel vara

 • familjemedlemmar, släktingar eller vänner
 • skolpsykolog eller hälsovårdare
 • yrkesutbildad person inom företagshälsovården
 • arbetsgivare
 • stödpersoner i liknande ställning

Hur utförs familje- och nätverksarbetet?

I familje- och nätverksarbete är det viktigt med en konfidentiell och trygg atmosfär samt en öppen samtalskontakt.

Den kan till exempel bestå av

 • tillgång till information och gemensamma diskussioner
 • avtal om planer
 • utvärdering av det som genomförts
 • indelning av nätverkets och familjens roller och arbete
 • ibruktagande av övningar och verktyg som är beprövat effektiva och som avtalats gemensamt
 • involvering av nätverket i vardagliga händelser i hem- och närmiljön

Familje- och nätverksarbete utförs till exempel

 • hemma hos patienten
 • i andra verksamhetsmiljöer som är bekanta för patienten
 • vid mottagningarna för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården
 • via distansmottagning
 • per telefon

Hur länge familje- och nätverksarbetet varar beror på situationen. I vissa situationer kan till och med ett enda möte vara en tillräcklig hjälp. Ibland planeras mycket intensiva möten för en längre tidsperiod. Antalet möten påverkas av målet och situationen för vilken familje- och nätverksarbetet används.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

  Nätterapier

  Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

  Du kanske också är intresserad av