Skip to main content

Egenvårdsprogrammen

Alla som är intresserade av att förbättra sin eller en närstående persons psykiska hälsa kan bekanta sig med de olika egenvårdsprogrammen som erbjuds av Psykporten.fi. Man kan gå igenom ett program i sin helhet eller bara fördjupa sig i de delar som verkar mest nyttiga. Programmen kan användas på egen hand och när man har lindriga symtom. De kan även användas som tillägg till övrig vård.

Vem passar de för?

Egenvårdsprogrammen passar ofta alla oavsett ålder. Men det finns också egenvårdsprogram som är särskilt avsedda för barnfamiljer och ungdomar.

Vad innehåller de?

Egenvårdsprogrammen har utformats av sakkunniga. De innehåller bland annat:

  • videoklipp med experter
  • omfattande och pålitligt textmaterial
  • övningar som bevisligen lindrar symtomen
  • kommentarer och kamratstöd från erfarenhetsexperter.

Programmen är indelade i tre delar.

  • Första delen innehåller omfattande information om symtomen eller livssituation som programmet är utformat för.
  • Andra delen innehåller övningar som hjälper dig eller din familj att må bättre.
  • Tredje delen innehåller råd och verktyg för vad man kan göra efter att man har slutfört programmet.

Hur mycket tid behöver jag avsätta?

Det tar flera timmar att gå igenom programmet, men du kan själv bestämma hur mycket du gör på en gång. Det krävs att man aktivt övar och arbetar med materialet för att uppnå resultat. Du kan dock själv bestämma takten eller bara välja de delar som passar dig.

Övningarna är kärnan i programmet. De ger dig möjlighet att påverka din eller din familjs situation. Oftast är det bra att utföra övningarna i etapper och med tiden återkomma till de övningar som du tycker fungerat bäst.

Allt innehåll i Psykporten fungerar på stationära datorer, smarttelefoner, surfplattor och andra smarta enheter. Du kan alltså själv välja hur och när du arbetar med programmet.

Behöver jag registrera mig?

Egenvårdsprogrammen kan användas helt anonymt. Dina uppgifter sparas inte på något sätt.

Materialet är även användarvänligt:

  • Textmaterial och uppgifter är lättlästa.
  • Videorna är textade.
  • Ljudinspelningarna som finns i programmen finns även som nedladdningsbara textfiler.

Egenvårdsprogrammen är också ett verktyg för yrkespersoner

Egenvårdsprogrammen kan i sin helhet eller i delar användas som ett komplement till psykiatrisk vård i samband med individuella samtal eller gruppträffar.

Yrkespersonen kan stöda utförandet av samt handleda övningarna. Under de gemensamma träffarna kan man fundera på vilka övningar som lämpar sig bäst samt diskutera tankar som framkommit under övningarna. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

I egenvårdsprogrammet hittar du mer information och verktyg. I egenvårdsprogrammet finns bland annat videor, övningar med handledning samt tester. Du kan göra programmet i din egen takt och på tider som passar dig.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av