Skip to main content

Församlingarna som stöd för psykisk hälsa

Många församlingar har också aktiviteter som främjar den psykiska hälsan. Begär mer information från din närmaste församling. Kyrkans familjerådgivning kan också ge stöd då det gäller familje- och relationsrelaterade problem.

De största religiösa samfunden i Finland är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ortodoxa kyrkan i Finland. När man söker kyrkans stöd spelar tro eller medlemskap i kyrkan ingen roll.

Kyrkornas grundläggande uppdrag är att hjälpa och stödja människor när de har det svårt. I synnerhet inom diakoniarbetet utförs detta grundläggande uppdrag. Diakoner och diakonissor står till tjänst med stöd direkt för medborgarna och samarbetar också med bland annat social- och hälsovården samt olika organisationer.

Nationellt stöd

Nationellt tillhandahålls stöd av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den samtalshjälp som är avsedd för alla finländare får man tillgång till per telefon och som en chattjänst. 

Regionalt stöd

Det finns stora regionala variationer i kyrkornas verksamhet. Detaljerad information om verksamheten i ditt område finns på den lokala församlingens webbplats och i församlingstidningarna. Du får också information genom att ringa direkt till kyrkans diakoniarbete inom det egna området eller den part som svarar för kyrkans verksamhet, till exempel kyrkoherdeämbetet.

Hjälp från diakoniarbete i många livssituationer

De kyrkoanställda diakonerna och diakonissorna hjälper människor som genomgår svåra livssituationer. Också präster och familjearbetare tillhandahåller stöd.

Samtal med kyrkans anställda är konfidentiella.

Ta närmare reda på kyrkans verksamhet i ditt område.

Exempel på kyrkans stöd

Ensamhet och utslagning

Genom sin verksamhet försöker kyrkan lindra socialt betydande problem, såsom ensamhet och utslagning. Ensamhet och utslagning kan lindras förutom att få hjälp med problemen i livssituationen, också genom att öka delaktigheten. För detta erbjuder kyrkan till exempel aktiviteter, kamratgrupper, närståendearbete och hembesök.

Sorg och förlust

Kyrkans anställda ger stöd i personliga livskriser, till exempel sorg till följd av att en närstående har gått bort eller insjuknat.

Hjälp finns tillgänglig för alla åldersgrupper – barn, unga personer och vuxna. Kyrkan ger samtalsstöd och organiserar olika grupper, till exempel sorgegrupper för dem som har förlorat en närstående.

Då det gäller krisarbete har församlingarna ett nära samarbete med kommunerna. Kyrkans anställda kan delta i debriefingmötet, dvs. den psykologiska genomgången, och hjälpa till att ordna kristerapi.

Familjerådgivning för familjer

Syftet med kyrkans familjerådgivning är att stödja familjer. I familjerådgivningen kan du diskutera svårigheter i ditt parförhållande och inom familjen eller utmaningarna med din egen roll. Du kan kontakta familjerådgivningen ensam, med din partner eller som familj. Familjerådgivningen kan kontaktas genom evangelisk-lutherska kyrkans webbplats.

Mentalhälso- och missbruksproblem

Precis som i fråga om andra hälsoproblem kan du söka hjälp för mentalhälso- och missbruksproblem av kyrkans medarbetare. Kyrkorna kan stå till tjänst med exempelvis samtalshjälp, gruppmöten, meningsfulla aktiviteter och kamratstöd.

Kyrkans anställda kan också bli ombedda att delta i vård som ordnas av någon annan part. De kan till exempel delta i nätverksarbete eller besöka ett sjukhus, fängelse eller någon annan institution.

Oro för att klara av ekonomin eller vardagen

Kyrkans anställda försöker också hjälpa till med vardagliga problem genom diskussion, vägledning och konkreta råd.

Diakoniarbetet handlar om att diskutera bekymmer och ta reda på orsakerna till bekymmer. Du kan be diakonen om vägledning och råd eller till exempel hjälp med att uträtta ärenden på ett ämbetsverk eller fylla i ett formulär. Kyrkorna kan i viss utsträckning också bidra med mathjälp eller kläddonationer.

Kyrkan förebygger utslagning av i synnerhet barn och unga genom att hjälpa dem ekonomiskt med medel från Tukikummit-stiftelsen. Dessa medel kan sökas för att täcka utgifterna för hobbyverksamhet eller läromedel.

Engagera dig i kyrkans verksamhet?

Förutom att kyrkan kan kontaktas när hjälp behövs kan man också engagera sig som volontär i kyrkans verksamhet. Ta del av din egen kyrkas verksamhet, om du vill utvidga aktiviteterna, delaktigheten och innehållet i din vardag!

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på att arbeta självständigt online. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom kommer att ge feedback på dina övningar och svara på alla frågor du kan ha som uppkommit under dem. Du behöver en läkarremiss för nätterapier.

Du kanske också är intresserad av