Skip to main content

Kamratstöd och olika organisationers stöd för den psykiska hälsan

Kamratstöd sammanför människor i samma livssituation. Många organisationer tillhandahåller kamratstöd och en möjlighet att påverka i samhället.

Kamratstöd 

Kamratstöd kan vara 

 • personliga möten med en stödperson 
 • samtal och gemensamma aktiviteter i en kamratstödsgrupp 
 • onlinediskussioner med en stödperson eller kamratgrupp 

När du känner dig ensam är det särskilt viktigt att få höra hur andra personer i psykisk rehabilitering klarat av sin situation. Att dela gemensamma erfarenheter förbättrar den inbördes förståelsen och lindrar skamkänslor.   

Det finns också kamratstöd för närstående till personer med psykiska problem. 

Erfarenhetsexperterna är personer som har egen erfarenhet av psykiska problem. De har utbildat sig som erfarenhetsexperter och kan verka som exempelvis kamratstödspersoner, erfarenhetsutbildare eller med utveckling av tjänstesystemet. 

Organisationer och den tredje sektorn 

I Finland finns det många organisationer som tillhandahåller stöd och aktiviteter för personer som har psykiska problem och missbruksproblem. Aktiviteter ordnas både lokalt och nationellt. 

Genom organisationer kan du hitta människor i samma livssituation och påverka samhället. Volontärarbete stärker också det mentala välbefinnandet. 

Mentalhälsoorganisationer

Kamratstödsorganisationer för olika sjukdomsgrupper 

För anhöriga och närstående

För barn och familjer

För unga personer

För erfarenhetsexperter

För personer med missbruksproblem 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

  Egenvårdsprogram

  Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

  Nätterapier

  Nätterapi bygger på att arbeta självständigt online. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom kommer att ge feedback på dina övningar och svara på alla frågor du kan ha som uppkommit under dem. Du behöver en läkarremiss för nätterapier.

  Du kanske också är intresserad av