Skip to main content

Kamratstöd och olika organisationers stöd för den psykiska hälsan

Kamratstöd sammanför individer som befinner sig i liknande livssituationer. Många organisationer tillhandahåller kamratstöd och erbjuder även en möjlighet att påverka i samhället.

Kamratstöd 

Kamratstöd finns i olika former:

  • möten på tumanhand med en stödperson
  • samtal och gemensamma aktiviteter i en kamratstödsgrupp
  • onlinediskussioner med en stödperson eller kamratgrupp.

När man har det svårt och känner sig ensam är det särskilt viktigt att få höra hur andra personer i psykisk rehabilitering klarat av situationen. Att kunna dela med sig av erfarenheter gör det lättare att förstå sin situation och lindrar eventuella skamkänslor.

Det finns även kamratstöd för de som är närstående till personer med psykiska problem.

Erfarenhetsexperter är personer som själv har erfarenhet av psykiska problem. De har utbildat sig till erfarenhetsexperter och kan verka som exempelvis kamratstödspersoner eller erfarenhetsutbildare eller arbeta med att utveckla tjänster.

Organisationer och den tredje sektorn 

I Finland finns det många organisationer som tillhandahåller stöd och verksamhet för personer som har psykiska problem och missbruksproblem. Program ordnas både lokalt och nationellt.

Via organisationer kan man hitta personer som befinner sig i en liknande situation samt få möjlighet att påverka i samhället. Volontärarbete har överlag även en positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet.

Organisationer för psykisk hälsa

Kamratstödsorganisationer för olika sjukdomsgrupper

För anhöriga och närstående

För barn och familjer

För unga personer

För erfarenhetsexperter

För personer med missbruksproblem 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande.  Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av