Skip to main content

Ljusterapi för årstidsbunden depression

Ljusterapi är en biologisk behandling som används för att försöka påverka kroppen och lindra symtom på till exempel årstidsbunden depression. Inom ljusterapin används vanligtvis vitt ljus från lysrör eller ledlampor. Man kan köpa sådana lampor i dagligvaruhandeln.

Vad används ljusterapi för?

Med ljusterapi behandlas till exempel symtom på årstidsbunden depression som kan ha börjat visa sig när mängden naturligt ljus minskar. Det går också att lindra symtom på grund av tidsskillnad genom att exponera en person för artificiellt ljus. Man har märkt att ljusterapi kan aktivera blodcirkulationen i hjärnan och signalsubstansernas aktivitet samt lindra symtom.

Hur fungerar ljusterapi?

Vid depression under den mörka tiden på året får man vanligtvis starkt ljus (2 500 lux) i 12 timmar per dag. Om man använder ett kraftigare ljus (5 00010 000 lux) kan behandlingstiden förkortas. Ljusstyrkan beror på hur långt det är till ljuskällan.

Behandlingen ges vanligtvis på morgonen, till exempel klockan 610, men kan alternativt också ges på eftermiddagen eller kvällen, till exempel 1620. Man kan lätt exponeras för ljuset om man till exempel placerar lampan i närheten av sin arbetsenhet.

Längden på vårdperioden bestäms utifrån hur effektivt behandlingen lindrar symtomen. Symtomen lindras vanligtvis märkbart inom 12 veckor. Efter det kan behandlingen fortsätta till exempel genom att man genomgår ljusterapi fem dagar i veckan.

Behandlingen kan i vissa fall fortsätta över hela den mörka vintern, men vanligtvis pågår behandlingen i 34 månader.

Kan man få biverkningar av ljusterapi?

Symtomen på årstidsbunden depression kan komma tillbaka efter att behandlingen avslutas, varför man ofta fortsätter med ljusterapi som en kur. Vid de svåraste depressionerna kan ljusterapi även användas parallellt med läkemedelsbehandling.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av