Skip to main content

Ljusterapi för årstidsbunden depression

Ljusterapi är en biologisk behandlingsform som används för att försöka påverka kroppen och lindra symtom på till exempel årstidsbunden depression. Vid ljusterapin används vanligtvis vitt ljus från lysrör eller ledlampor. Ljusterapilampor går att köpa i dagligvaruhandeln.

Vad används ljusterapi för?

Med ljusterapi kan man behandla till exempel symtom på årstidsbunden depression (framför allt höst- och vinterdepression) som oftast uppkommer när mängden naturligt ljus minskar. Man kan även lindra symtom som uppstått på grund av en störd dygnsrytm (jetlag) genom att exponera personen för artificiellt ljus. Man har märkt att ljusterapi kan aktivera blodcirkulationen i hjärnan och signalsubstansernas aktivitet samt lindra symtom.

Hur fungerar ljusterapi?

Vid höst- eller vinterdepression kan man använda sig av starkt ljus (2 500 lux) i 12 timmar per dag. Om man använder ett starkare ljus (5 00010 000 lux) kan behandlingstiden förkortas. Ljusstyrkan beror på hur långt avstånd man befinner sig från ljuskällan.

Behandlingen ges vanligtvis på morgonen, till exempel klockan 610, men kan alternativt också ges på eftermiddagen eller kvällen, till exempel 1620. Man kan exempelvis placera lampan på sitt arbetsbord.

Längden på vårdperioden bestäms utifrån hur effektivt behandlingen lindrar symtomen. Symtomen lindras vanligtvis märkbart inom 12 veckor. Efter det kan man fortsätta med behandlingen exempelvis genom att använda ljusterapilampan fem dagar i veckan.

Behandlingen kan i vissa fall fortsätta över hela den mörka vintern, men vanligtvis pågår den i 34 månader.

Kan man få biverkningar av ljusterapi?

Symtomen på årstidsbunden depression kan komma tillbaka efter att behandlingen avslutas, varför man ofta fortsätter med ljusterapi som en kur. Vid de svåraste depressionerna kan ljusterapi även användas parallellt med läkemedelsbehandling.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av