Skip to main content

Vad kan jag själv göra för den psykiska hälsan?

Det är viktigt att stanna upp och fundera över hur du på bästa möjliga sätt klarar av vardagen och vad du själv kan göra för att orka bättre.

Ta hand om dig själv

En smidig vardag har ett starkt samband med det psykiska välbefinnandet.

När du känner att du mår bra löper vardagen smidigt utan större ansträngning. Å andra sidan befrämjar meningsfulla vardagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm hälsan.

Du kan påverka ditt välbefinnande med väldigt enkla dagliga saker. Motion, välmående och sömn är viktiga byggstenar för vardagen. Närvaron av andra människor och att ha sociala kontakter är viktigt. Kvaliteten på det dagliga intaget av näring har också stor betydelse för humöret.

Du kan betrakta din egen vardag utifrån de områden som anges nedan.

  • Finns det i ditt liv tillräckligt många av de saker som tas upp i listan?
  • Vilka saker skulle du kunna ändra på i din vardag?

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. I anslutning till resultaten får du också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välmående när du har oro över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på att arbeta självständigt online. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom kommer att ge feedback på dina övningar och svara på alla frågor du kan ha som uppkommit under dem. Du behöver en läkarremiss för nätterapier.

Du kanske också är intresserad av