Skip to main content

Nätterapins kontaktuppgifter för vårdgivare

Nätterapierna produceras av Helsingfors universitetssjukhus (HUS) psykiatriska avdelning.

Leveransadresser för remisserna

Elektroniska remisser

HUS
Remisslåda: Psykiatri, remisser
Meddelandekod: PSYKIATRI

Pappersremisser

HUS
Psykiatri, remisser
PB803 00029 HUS
fax. (09) 471 86221

Krypterad e-post

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Mer information

Apottianvändare utanför HUS gör på vanligt sätt en remiss som skickas till HUS Psykiatri. Ur texten skall dock framgå en tydlig hänvisning om nätterapi, enligt vilken den sedan styrs till IT-Psykiatrin.

Remisser inom HUS görs genom att i patientens servicekontakt göra en remissorder till HUS Psykiatri. Helhetsansvaret för patientens vård överflyttas inte till IT-Psykiatrin. Remisserna styrs via Psykiatrins remisscentral.

Inom HUS Psykiatri kan en remissorder till IT-Psykiatrin göras direkt genom att välja ”förbigå begränsningarna” när remissorderns mottagare fylls i.

IT-Psykiatrins enhetsnummer i Apotti: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS PSPOKIT

Överläkaren för nätterapi är Suoma Saarni.

Hör av dig för ytterligare information

Är din hälso- och sjukvårdsenhet intresserad av att få mer information om nätterapier?

Kontakta oss:

Eero-Matti Gummerus

eero-matti.gummerus@hus.fi

050 439 4112

Frågor gällande remisser

Hermanni Pulkkinen

hermanni.pulkkinen@hus.fi

För media

Jan-Henry Stenberg

jan-henry.stenberg@hus.fi

Telefonväxel (HUS)

(09) 4711

Läs till näst