Skip to main content

Så här fungerar nätterapi

Nätterapi är effektiv lågtröskelbehandling som man kan starta snabbt, inom cirka en vecka. Nätterapier produceras av Helsingfors universitetssjukhus (HUS) och är gratis för dem som bor i Finland.

Om du känner att du behöver terapi bör du först söka dig till en yrkesperson inom hälso- och sjukvården för att diskutera din situation, till exempel till din hälsocentral, företagshälsovård eller studerandehälsovård. Därifrån kan du få en remiss till nätterapi.

Alla läkare i Finland kan göra en remiss till nätterapi. De som bor på Åland behöver remissen genom offentliga sjukvården vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

Praxis och idén om nätterapi

Nätterapin börjar vanligtvis cirka en vecka efter att din läkare har skickat in din remiss. Beroende på nätterapiprogrammet pågår behandlingen under tre till fyra månaders tid. Du kommer att få stöd av en nätterapeut som är en psykolog eller sjukskötare och som har specialiserat sig på dina symtom.

Nätterapin baserar sig på självständigt arbete som du kan göra när som helst då det passar dig och var som helst.

Du framskrider modul för modul och lär dig nya färdigheter med hjälp av kunskapsinnehåll, videor och övningar. För varje vecka har det konstruerats en session som tar cirka en timme. Mellan sessionerna gör du dina uppgifter så som att fylla i en dagbok.

Nätterapeuten ger dig feedback, kommenterar dina uppgifter och svarar på dina frågor. Du kan vara i kontakt med din nätterapeut under hela behandlingen via en chat.

Förutsättningar

En framgångsrik nätterapibehandling kräver av dig

 • motivation att lära dig nya tillvägagångssätt
 • ett åtagande att arbeta självständigt minst två timmar i veckan i några månader
 • internetanslutning på en dator eller på en mobil enhet
 • internetbankkoder eller mobilcertifikat

Förutom vuxna kan ungdomar över 16 år genomföra nätterapi om en psykiater bedömer att den unga personen skulle ha nytta av nätterapi. För ungdomar finns också en egen nätterapi för social ångest.

Evidensbaserad behandling

Användarvänliga nätterapier baserar sig på kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. I nätterapi går redan över 10 000 personer per år i Finland och feedbacken har varit positiv.

Flera av våra nätterapier finns med i God medicinsk praxis –rekommendationerna. Det finns bred forskningsevidens för att behandlingar, som baserar sig på internet- eller mobila lösningar, IT-stöd samt stöd av en terapeut - det vill säga nätterapier - är effektiva och i praktiken välfungerande behandlingar. HUS nätterapi för generaliserat ångestsyndrom samt sömnlöshet har konstaterats vara mycket effektiva i forskningar som publicerats 2022.

För vilka symtom finns det nätterapi?

För närvarande är nätterapin mot sömnlöshet också tillgänglig på svenska. De 11 övriga nätterapierna kan utföras på finska.

Var sker nätterapi?

De flesta av våra nätterapier utförs på plattformen Min vårdväg. Tjänsten kan användas på alla enheter. Du kan utföra uppgifter och sessioner kopplade till nätterapin vid en tidpunkt som är bekväm för dig, var än du befinner dig. Vissa terapiprogram utförs i en mobilapplikation.

Efter att du har fått ett e-postmeddelande som bekräftar att din remiss har blivit godkänd, ska du logga in i nätterapiprogrammet med dina internetbankkoder eller mobilcertifikat.

För vårdgivare

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomförfrågningar

Symtomförfrågningarna hjälper dig bedöma hur allvarliga dina symtom är. I samband med resultatet får du också tips om vad du ska göra till näst.

   Egenvårdsprogram

   Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande när du oroar dig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

     Nätterapier

     Nätterapi bygger på att arbeta självständigt online. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom kommer att ge feedback på dina övningar och svara på alla frågor du kan ha som uppkommit under dem. Du behöver en läkarremiss för nätterapier.