Skip to main content

Så här fungerar nätterapi

Nätterapi är effektiv lågtröskelbehandling som kan påbörjas snabbt, inom cirka en vecka efter att man fått en remiss. Nätterapierna produceras av Helsingfors universitetssjukhus (HUS) och är gratis för dem som bor i Finland.

Om du känner att du behöver terapi bör du först söka dig till en yrkesperson inom hälso- och sjukvården för att diskutera din situation, till exempel till din hälsocentral, företagshälsovården eller studerandehälsovården. Därifrån kan du få en remiss till nätterapi.

Alla läkare i Finland kan göra en remiss till nätterapi. De som bor på Åland behöver remissen genom offentliga sjukvården vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

Nätterapins gång och syfte

Nätterapin inleds vanligtvis cirka en vecka efter att din läkare har skickat in din remiss. Beroende på nätterapiprogrammet pågår behandlingen under tre till fyra månaders tid. Du kommer att få stöd av en nätterapeut som är en psykolog eller sjukskötare och som har specialiserat sig på dina symtom.

Nätterapin baserar sig på självständigt arbete som du kan göra när som helst och var som helst, då det passar dig. Att jobba självständigt ökar din aktivitetsnivå och känsla av kontroll i livet.

Du framskrider modul för modul och lär dig nya färdigheter med hjälp av information, videor och övningar. Varje vecka innehåller en session som tar cirka en timme. Mellan sessionerna gör du uppgifter, så som att fylla i en dagbok om ditt beteende och dina känslor.

Nätterapeuten ger dig feedback, kommenterar dina uppgifter och svarar på dina frågor. Du kan vara i kontakt med din nätterapeut under hela behandlingens lopp via en chat.

Förutsättningar

En framgångsrik nätterapibehandling kräver att du:

  • har motivation att lära dig nya tillvägagångssätt
  • förbinder dig att arbeta självständigt minst två timmar i veckan i några månader
  • har en internetanslutning på en dator eller på en smart enhet
  • har internetbankkoder eller mobilcertifikat

Förutom vuxna kan ungdomar över 16 år få tillgång till nätterapi om en läkare bedömer att den unga personen skulle ha nytta av nätterapi. För ungdomar som fyllt 13 år finns även en egen nätterapi för social ångest.

Evidensbaserad behandling

Användarvänliga nätterapier baserar sig på kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Redan över 10 000 personer per år i Finland går i nätterapi, och feedbacken har varit positiv.

Flera av våra nätterapier finns med i de nationella God medicinsk praxis –rekommendationerna. Det finns bred forskningsevidens för att behandlingar som baserar sig på internet-, mobila eller IT- lösningar, och som stöds av en terapeut - det vill säga nätterapier - är effektiva och i praktiken välfungerande behandlingar. HUS nätterapi för generaliserat ångestsyndrom samt sömnlöshet har konstaterats vara mycket effektiva i studier som publicerats 2022.

För vilka problem finns nätterapi tillgängligt?

Var sker nätterapin?

De flesta av våra nätterapier utförs på plattformen Min vårdväg. Tjänsten kan användas på alla smarta enheter. Du kan utföra nätterapins uppgifter och sessioner vid en tidpunkt som passar dig, oberoende av var du befinner dig. Vissa nätterapiprogram utförs i en mobilapplikation.

Efter att du har fått ett e-postmeddelande som bekräftar att din remiss har blivit godkänd, kan du logga in i nätterapiprogrammet med dina internetbankkoder eller ett mobilcertifikat.

För yrkespersonal

Hur kan Psykporten.fi hjälpa mig?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.