Skip to main content

Nätterapins kontaktuppgifter för yrkespersonal

Nätterapierna produceras av Helsingfors universitetssjukhus (HUS) psykiatriska avdelning.

Leveransadresser för remisserna

Elektroniska remisser

HUS
Remisslåda: Psykiatri, remisser
Meddelandekod: PSYKIATRI

Pappersremisser

HUS
Psykiatri, remisser
PB 803
00029 HUS

fax. (09) 471 86221

Krypterad e-post

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Hör av dig för ytterligare information

Är din hälso- och sjukvårdsenhet intresserad av att få mer information om nätterapier?

Kontakta oss:

Eero-Matti Gummerus

eero-matti.gummerus@hus.fi

050 439 4112

Frågor gällande remisser

Hermanni Pulkkinen

hermanni.pulkkinen@hus.fi

För media

Jan-Henry Stenberg

jan-henry.stenberg@hus.fi

Telefonväxel (HUS)

(09) 4711

Läs till näst