Välkommen att fylla i depressionsenkäten. Svara på de 21 frågorna nedan och klicka sedan på knappen Räkna ut resultat för att se ditt resultat.

Beakta symtomen från föregående vecka, inklusive svarsdagen, när du svarar. Svara på frågorna så att svaren beskriver din situation och dina känslor som du upplever dem just nu.

*Du kan inte identifieras som svarsperson på något sätt utifrån svaren i denna enkät. Observera dock att vi sparar dina totalpoäng för statistikföring och eventuellt forskningsarbete.

Mer information om enkäten (enbart på finska)

1. Sinnesstämning2. Pessimism3. Känsla av misslyckande4. Saknad av tillfredsställelse5. Skuldkänslor6. Känsla av att bli bestraffad7. Självförakt8. Självanklagelser9. Självmordstankar10. Gråt11. Retlighet12. Socialt tillbakadragen13. Oförmåga att bestämma sig14. Störningar i kroppsuppfattningen15. Nedsatt arbetsförmåga16. Sömnstörningar17. Trötthet18. Matlusten saknas19. Viktminkskning20. Kontroll av hälsotillståndet21. Minskad seksuell lustDu har inte svarat på alla frågor än.