Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för unga med depression!

I det här egenvårdsprogrammet får du hjälp vid depression. Är du nedstämd och trött? Tycker du att det du gör inte känns lika roligt längre?

Egenvårdsprogrammet för depression ger dig information om depression och verktyg för att övervinna den. Programmet bygger på evidensbaserade principer och övningar som har visat sig vara användbara i praktiken.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Egenvårdsprogrammet riktar sig särskilt till ungdomar, men passar för alla oavsett ålder.

Det är gratis att använda programmet. Du kan göra egenvårdsprogrammet och övningarna helt anonymt. Du behöver inte ange dina personuppgifter någonstans.

Det här egenvårdsprogrammet är till för lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • oavsett om du har en diagnos eller inte
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar:

1. Vad handlar det om?

I den första delen får du information om depression.

Du lär dig att identifiera dina depressiva symtom och de faktorer som ger upphov till och upprätthåller dem.

Du granskar hur känslor, tankar och beteende påverkar varandra. Du lär dig att känna igen hur dessa påverkar hur du mår.

Du får även information om hur rusmedel har ett samband med depression, och hur man kan behandla depression.

2. Verktyg

I den andra delen börjar du ta steg mot en förändring.

Du utmanar dina tankar och beteendemönster. När du övar lär du dig nya sätt att hantera svåra situationer och förhålla dig till dina tankar och känslor. 

Du får även bland annat fundera på hur ett meningsfullt liv ser ut just för dig och hur du kan nå dina mål.

3. Råd för framtiden

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du lär dig mer om hur du kan påverka din psykiska hälsa genom att hantera din vardag och ha balans i livet. Du lär dig sätt att upprätthålla de resultat du har uppnått och funderar på vad du kunde göra ifall symtomen på depression återkommer. 

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet

  • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen.

Det här är också ett verktyg för yrkespersoner

Det här kan användas som en helhet eller i delar som ett stöd vid gruppträffar eller individuella träffar.

Yrkespersoner kan ge stöd och handledning när övningarna ska göras. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behövs vanligtvis 1–3 träffar. Då kan man till exempel prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Du kan titta på videorna på din mobiltelefon eller äta ditt mellanmål vid datorn och läsa mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan göra en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du jobbar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar.

Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.