Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för unga med depression!

I det här egenvårdsprogrammet får du hjälp vid depression. Är du nedstämd och trött? Tycker du att det du gör inte känns lika roligt längre?

Egenvårdsprogrammet för depression ger dig information om depression och verktyg för att övervinna den. Programmet bygger på dokumenterade principer och övningar som har visat sig vara användbara i praktiken. 

Passar det här egenvårdsprogrammet för mig?

Egenvårdsprogrammet riktar sig särskilt till ungdomar, men passar för alla oavsett ålder.

Det är gratis att använda programmet. Du kan göra egenvårdsprogrammet och övningarna i det helt anonymt. Du behöver inte mata in dina personuppgifter någonstans.

Det här egenvårdsprogrammet är till för lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

  • oavsett om du har fått en diagnos eller inte
  • självständigt eller som stöd för annan behandling
  • genom att gå vidare del för del eller välja endast de punkter som passar dig bäst
  • och gå tillbaka flera gånger till det innehåll som intresserar dig.

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. Vad handlar det om?

I den första delen får du information om depression.

Du lär dig att identifiera dina depressiva symtom och de faktorer som ger upphov till och upprätthåller dem.

2. Verktyg

I den andra delen börjar du ta steg mot en förändring.

Du utmanar dina tankar och handlingsmönster. När du övar lär du dig nya sätt att hantera de svåra situationerna.

3. Råd för framtiden

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du får lära dig mer om hur du kan påverka din psykiska hälsa genom att hantera din vardag och ha balans i livet. Du lär dig att hålla kvar de resultat du har uppnått.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet

  • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen.

Det här är också ett verktyg för yrkespersoner

Det här kan användas som en helhet eller i delar som ett stöd vid gruppträffar eller individuella träffar.

Yrkespersoner kan ge stöd och handledning när övningarna ska göras. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behövs vanligtvis 1–3 träffar. Då kan man till exempel prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.

Obs!

Om du upplever att dina symtom är allvarliga, tveka inte att dessutom söka hjälp!

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en fikapaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya verktyg är det viktigt att kontinuerligt öva. Genom att öva på att använda verktygen i lätta situationer, så hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet registreras inte svar på enkäter och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera och spara dem i en separat fil.

Du kan göra en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du jobbar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar.

Kom alltså ihåg att vara förlåtande mot dig själv. Gör programmet i lämpliga avsnitt och ta pauser så att du får återhämta dig.