Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för unga med depression!

I det här egenvårdsprogrammet får du hjälp vid depression. Är du nedstämd och trött? Tycker du att det du gör inte känns lika roligt längre?

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Programmet riktar sig till ungdomar i högstadieåldern och uppåt.

Depressionssymtom såsom nedstämdhet, minskat intresse för olika saker, skuldkänslor, minskat självförtroende och oförmåga att ta initiativ är tillräckliga skäl för att bekanta sig med programmet.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • oavsett om du har en diagnos eller inte
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst.

Det här egenvårdsprogrammet har gjorts med tanke på lindriga och medelsvåra symtom.

Be om hjälp!

Du kan nå mer bestående resultat om du bekantar dig med egenvårdsprogrammet tillsammans med en närstående eller yrkesperson. Yrkespersonen kan till exempel vara en hälsovårdare eller psykolog från din skolas elev- och studerandevård.

Bekanta er med innehållet och prova övningarna tillsammans. Din närstående eller yrkespersonen kan hjälpa dig lägga upp en plan för att genomföra egenvårdsprogrammets övningar. Personen kan också stöda och uppmuntra dig samt diskutera tankar, som programmet väcker hos dig.

Programmet består av följande delar:

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om depression.

Du lär dig att identifiera dina depressiva symtom och de faktorer som ger upphov till och upprätthåller dem.

Du granskar hur känslor, tankar och beteende påverkar varandra. Du lär dig att känna igen hur dessa påverkar hur du mår.

Du får även information om hur rusmedel har ett samband med depression, och hur man kan behandla depression.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du hitta lösningar för din egen situation.

Det går att lära sig att hantera sina egna symtom. Genom att göra övningar går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Du lär dig sätt för att bättre hantera symtomen på depression. Genom att öva lär du dig nya sätt att hantera dina egna tankar och olika situationer.

Du kommer också att lära dig att slappna av och hantera din vardag på ett bättre sätt.

Slutligen får du också fundera på hur du vill att ditt liv ska se ut och hur du kan nå dina mål.

 

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma ditt mående efter egenvårdsprogrammet.

Du kommer att få en minneslista över olika sätt att stödja ditt välbefinnande.

Du läd dig observera varningstecknen för depression. Om du drabbas av återkommande depressioner, är det desto viktigare för dig att identifiera dina varningstecken. På så sätt kan du påverka hur du mår redan i ett tidigt skede. 

Du får också information om vart du kan vända dig för att få hjälp om du behöver det. Du hittar också länkar till användbara tjänster och annat innehåll från Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Detta program

 • baserar sig på säkra och evidensbaserade metoder som visat sig vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen.

Det här är också ett verktyg för yrkespersonal

Det här egenvårdsprogrammet kan även som helhet eller i delar användas som stöd för grupper eller individuella möten.

Yrkespersonen kan 

 • utvärdera ifall den unga personen har tillräckligt med ork för att delta i egenvården
 • hjälpa den unga personen att välja rätt egenvårdsprogram
 • välja ut övningar och sidor med information som lämpar sig för unga
 • utföra övningar tillsammans med den unga personen
 • stöda och vägleda den unga i genomförandet av egenvårdsprogrammet.

Under genomgången av egenvårdsprogrammet träffas man vanligtvis 1–3 gånger. Vid behov kan man träffas flera gånger.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att ha tålamod. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när du känner att symtomen håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan åstadkomma en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att det ibland känns svårt att arbeta med egenvårdsprogrammet. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.

Håll koll på hur långt du har kommit med egenvården

Anteckna vilken sida i egenvårdsprogrammet som du arbetat med senast så vet du var du ska fortsätta nästa gång.

Du kan också lägga in en påminnelse i din telefon eller kalender om när du tänker fortsätta med egenvårdsprogrammet. Det är lätt hänt att det annars glöms bort. Du kan själv välja i vilken takt du vill genomföra programmet.