Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för depression!

Är du nedstämd och trött? Tycker du att du inte längre njuter av saker på samma sätt som tidigare? Egenvårdsprogrammet för depression ger dig information om depression samt verktyg för att lindra den.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Egenvårdsprogrammet för depression passar alla som uppvisar symtom på depression. Exempel på sådana symtom är att man har sänkt sinnesstämning, är nedstämd, inte känner glädje, har sänkt initiativförmåga, har ogrundade skuldkänslor eller att man har tappat självförtroendet eller självkänslan.

Det här egenvårdsprogrammet är till för lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • oavsett om du har en diagnos eller inte
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

För unga finns det ett särskilt egenvårdsprogram för depression.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om depression.
Du kommer att lära dig att identifiera olika symtom och de faktorer som ger upphov till och upprätthåller dem.

2. VERKTYG

I den andra delen börjar du ta steg mot en förändring.
Du utmanar dina tankar och handlingsmönster. När du övar lär du dig nya sätt att hantera de svåra situationerna.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.
Du får lära dig mer om hur du kan stöda din psykiska hälsa genom olika val i vardagen som hjälper att få balans i livet. Du lär dig att upprätthålla de goda förändringarna.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

  • bygger på evidensbaserade metoder som i klinisk verksamhet visats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya verktyg är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan få till stånd en förändring 

Du får snart börja på egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva. 

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så du kan återhämta dig.