Skip to main content

Hur berättar jag för mina närstående om min psykossjukdom?

Du har rätt att själv bestämma för vem och hur mycket du vill berätta om din psykossjukdom.

Den här sidan har fått ett märke för lättläst text, vilket är ett intyg på att texten är lättläst.

Att berätta får en ofta att må bättre

Det kan kännas svårt att berätta om sin sjukdom. Det kan dock få dig att må bättre. Det tär på krafterna om man måste försöka dölja sin sjukdom.

De närstående har ofta redan lagt märke till att allt inte står rätt till. När du berättar för dina närstående om din sjukdom så minskar deras oro för dig och de kan också stöda dig bättre.

Berätta även för dina barn om sjukdomen

Om du har barn ska du berätta om sjukdomen även för dem. Barn är ofta mycket uppmärksamma, och de lägger märke till att föräldern är trött, frånvarande eller nervös.

Barnen kan tro att de är skyldiga till förälderns mående. De lär sig också lätt vad man får och inte får prata om.

Det är viktigt att du pratar om sjukdomen med ord som barnet förstår. Berätta vilken sjukdom du har och hur den påverkar dig.

Berätta att din sjukdom är en del av din vardag. Säg också att barnet inte behöver oroa sig för sjukdomen och att det är du och andra vuxna som har ansvaret för sjukdomen.

Du kan få stöd från din vårdplats med att berätta om sjukdomen för barnet.

Beskriv dina symtom

När du beskriver dina egna upplevelser och symtom är det lättare för andra att förstå din situation. En diagnos ensam kanske inte säger något om din situation.

Välj orden som du använder

Du kan välja vilka ord du använder för att berätta om din sjukdom.

Det är bra att prata direkt med dina närstående om din psykossjukdom.

Med arbets- eller studiekamrater kan du använda mer generella uttryck. Du kan prata till exempel om utbrändhet.

Säg hur det känns att berätta om sjukdomen

Du kan säga högt hur det känns att berätta om sjukdomen. Du kan säga till exempel att du är spänd eller rädd. Det kan göra det lättare att hantera dina egna känslor i situationen.

Den andra personen kan också göra situationen mer bekväm när hen vet att det är svårt för dig att berätta.

Ta en närstående med till vårdmötet

Du kan ta en närstående person med dig till vårdmötet. Du kan planera tillsammans med din yrkesutbildade vårdare vilka ämnen ni vill samtala om.

Berätta om sjukdomen i ett meddelande

Ibland kan det vara svårt att berätta om sin sjukdom ansikte mot ansikte för någon annan. Då kan du till exempel ringa eller skicka ett meddelande.

Planera på förhand hur du ska berätta

Det kan vara svårt att ta upp sin sjukdom. Därför är det en bra idé att planera på förhand hur du ska berätta om den. Fundera också på när du vill berätta om sjukdomen, och bestäm en exakt tid med din närstående. Då blir det svårare att undvika att berätta.

Du kan skriva ner vad du vill säga. Du kan också öva på situationen på egen hand eller med din egen yrkesutbildade vårdare eller med din närstående.

Ta hand om dig själv

Du kan ha nytta av att bekanta dig med egenvårdsprogrammet för psykos.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av