Skip to main content

Psykossjukdom i arbetslivet och under studietiden

Tags: Psykos

Att ha en psykossjukdom förhindrar inte arbete eller studier i sig. Vilka effekter sjukdomen har på arbets- och studieförmågan är individuellt. Det är viktigt att identifiera och försöka påverka de faktorer som påverkar arbets- och studieförmågan. Om man inte kan studera eller arbeta heltid så finns det även andra alternativ.

Den här sidan har fått ett märke för lättläst text, vilket är ett intyg på att texten är lättläst.

Behöver jag berätta för min arbetsgivare om min psykos?

Du behöver inte berätta för din arbetsgivare om din psykos. Du får själv bestämma om du vill berätta för andra om ditt hälsotillstånd.

Vid sjukledighet så får arbetsgivaren ditt sjukintyg. Ur intyget framgår orsaken till sjukledigheten, dvs. din diagnos.

I bästa fall kan arbetsgivaren stöda din ork på arbetsplatsen. Hen kan diskutera med dig om hur det vore lättast för dig att återvända till arbetet.

Arbetsgivaren har inte rätt att säga upp eller diskriminera dig på grund av din psykossjukdom.

Mina arbets- eller studiekamrater vill veta var jag har varit. Vad ska jag svara?

Du kan själv avgöra hur mycket du vill berätta. Du behöver inte förklara din frånvaro.

Du kan själv välja det bästa sättet att berätta om varför du varit frånvarande. Du kan till exempel säga: "Jag var sjuk för att belastningen blev för stor. Jag hade en svår livssituation."

Du får också säga att du inte vill gå in på det. Därefter kan du berätta hur det känns för dig att återvända till arbetet eller studierna. Du kan också fråga vad som har hänt på arbetsplatsen eller i studierna på sistone.

Jag blir ofta tillfrågad "Vad jobbar du med?". Vad skulle jag kunna svara? Jag arbetar eller studerar ju inte just nu.

Du har rätt att själv avgöra hur mycket du vill berätta.

Du kan till exempel säga: "Jag är sjukledig och jobbar inte just nu. Jag får rehabilitering."

Du kan också berätta om dina möjliga planer, till exempel: "Jag letar efter ett lämpligt jobb. Jag funderar på vilken bransch jag borde välja."

Du kan också säga: "Jag fokuserar just nu på min hälsa."

Du behöver inte förklara mer än vad som känns bra för dig. Du kan fråga hur det går för den andra eller berätta om någonting annat i ditt liv.

Vad händer om jag går på en anställningsintervju och de frågar varför jag inte har jobbat hela tiden? Vad ska jag svara?

Arbetsgivare är vanligtvis intresserade av din tidigare erfarenhet. De är oftast inte intresserade av varför du inte haft ett jobb hela tiden.

Om arbetsgivaren frågar varför du inte har jobbat kan du berätta så mycket du vill. Du är inte skyldig att berätta om din sjukdom. Många har perioder i livet då de inte arbetar, och orsakerna till dem behöver inte förklaras separat.

Ibland ställer intervjuaren på en anställningsintervju frågor om vad du har lärt dig om livets utmaningar. Du kan då konstatera att du blivit starkare och fått lärdomar som är till nytta i arbetslivet.

Egenvårdsprogrammet för återgång till arbetslivet

Funderar du på ifall du skulle kunna återgå till arbetslivet eller studierna? Undrar du över hur det skulle gå till och blir stressad över tanken? Oroar du dig för hur du ska klara dig ekonomiskt ifall du inte genast orkar arbeta heltid?

Egenvårdsprogrammet för återgång till arbetslivet hjälper dig med dessa frågor. Programmet innehåller information och övningar. Du kan genomföra programmet på egen hand eller tillsammans med yrkespersonal inom hälso- och sjukvården (assisterad egenvård).

 

Tags: Psykos

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av