Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för psykos!

Tags: Psykos

Har du upplevt nedsatt verklighetsuppfattning, hallucinationer eller förändringar i ditt känsloliv? Har det du upplevt fått dig att undvika andras sällskap eller på annat sätt begränsat din vardag?

Psykotiska symtom kräver alltid en professionell bedömning och vid långvarig psykossjukdom är det bra att ha en vårdkontakt.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Detta egenvårdsprogram är lämpligt för personer som upplever lindriga och medelsvåra psykotiska symtom. Egenvårdsprogrammet för psykos ger dig

 • information om psykos
 • verktyg för att hantera psykotiska symtom

Du kan använda egenvårdsprogrammet för psykos 

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
 • oavsett om du har en diagnos eller inte
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

För ungdomar finns det ett egenvårdsprogram för lindriga hallucinationer och vanföreställningar:

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om psykotiska symtom.

Psykos är en allmän benämning på psykiska störningar där personens verklighetsuppfattning blir störd. Du lär dig att identifiera psykotiska symtom och de faktorer som ger upphov till och upprätthåller dem.

Du får sätt att hantera symtomen och information om deras behandling.

2. VERKTYG

Här hittar du övningar relaterade till symtomhantering, hantering av det dagliga livet och avslappning.

Du övar också på att utmana ditt tänkande och dina övertygelser.

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation. 

Du kan välja de övningar som du känner fungerar bäst för dig. Du kan också tillsammans med din egenvårdare eller närstående fundera på vilka övningar som skulle vara användbara just nu.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden. 

Delen innehåller länkar till symtomtest som du kan använda för att kartlägga din situation.

Här hittar du också länkar till andra nyttiga tjänster och innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogram

 • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera bättre i vardagen och hantera dina symtom

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Du kan till exempel sätta dig vid datorn med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig använda nya verktyg är det viktigt att öva regelbundet. När du prövar använda dessa verktyg först i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet registreras inte svar på enkäter och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera och spara dem i en separat fil.

Du kan göra en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du jobbar för ditt eget välmående. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att skapa ett sådant liv som du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det hör till saken när män strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du får återhämta dig.